Svázanost islámu - Mohamed

Islám je snad dnes nejvíce skloňované slovo na veřejnosti. Je proto na místě se zamyslet nad tím, čím je islám z pohledu křesťanské víry i praktické zkušenosti. Dnes bych se věnoval osobě Mohameda, který stojí za jeho vznikem.[ více ]

čtvrtek 11. únor 2016 07:15 | Reputace článku: 13,95

Je ateismus alternativou?

V naší české společnosti se mnozí dívají na náboženství kriticky, opatrní jsou dokonce i ve vztahu ke Katolické církvi. Je však ateismus alternativou, nebo je to spíše výmluva, chiméra potřebná k odůvodnění vlastní pohodlnosti v otázkách víry?[ více ]

čtvrtek 4. únor 2016 08:30 | Reputace článku: 12,17

Křesťané a Židé

Pokud si máme udělat představu o různých náboženstvích a jejich vztahu ke  křesťanství, musíme začít judaismem a židovským národem. Na kolik křesťan může akceptovat to, v co věří Židé? A co chybí Židům, abychom je považovali za stejně věřící?[ více ]

pondělí 1. únor 2016 12:23 | Reputace článku: 10,83

Proč jsou křesťané rozděleni?

Mnoho lidí si klade v souvislosti s vírou otázku, proč lidé věří v různá náboženství, copak Bůh není jeden? A už vůbec jim někdy „nejde do hlavy“, proč jsou vlastně rozdělení také křesťané. Máme tady katolíky, pravoslavné, evangelíky, adventisty, a dokonce i jehovisty. Pohled křesťanů na jiná náboženství si necháme na příště, začněme od důvodů, proč jsou rozděleni křesťané.[ více ]

středa 20. leden 2016 07:55 | Reputace článku: 14,54

Prokletí antikoncepce

V roce 1968 vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae Vitae (Lidský život), ve které se autoritativně vyjádřil k „sexuální revoluci“. Pro mnohé to byl šok, zejména z důvodu, že odsoudil užívání antikoncepce. Různí teologové, a už nemluvě o mediálním mainstreamu, se snaží využít každé příležitosti, aby církev za toto stanovisko odsuzovali. S odstupem času však čím dál jasněji docházíme k poznání, že to byl prorocký hlas před skrytým prokletím, kterému se lidé otevřeli. Pokusme se nahlédnout do důsledků, které hromadné užívání antikoncepce přineslo.[ více ]

středa 13. leden 2016 07:28 | Reputace článku: 11,93

Proč je umělý potrat těžkým hříchem?

Ve vánočním období je čas uvědomit si nejen touhu po pokoji a míru, ale také to, co činí naší společnost nejvíce zlou. V době narození Ježíše Krista to byl Herodes a jeho zvrácená touha po moci, která se stala příčinou vyvraždění „Betlémských neviňátek“. Stejně jako tehdy i dnes jsou obětí lidského sobectví a konzumního života ty nejbezbrannější, jen se posunula hranice věku, vraždí se děti nenarozené.[ více ]

středa 6. leden 2016 07:20 | Reputace článku: 14,28

Svatá rodina

Svátky vánoční, narození Ježíše Krista, jsou přirozenou oslavou rodinného života. Vždyť Syn Boží na svět nepřišel jako „Deus ex machina“, ale narodil se z Marie a od prvního okamžiku svého lidského života až do svých třiceti roků prožil ve společenství rodiny. Je tedy nejvýš příhodný čas zamyslet se, čím je rodina v Božím plánu, ale také co jí ohrožuje a co by v ní nemělo chybět.[ více ]

středa 30. prosinec 2015 13:56 | Reputace článku: 9,12

Odkud se bere radost Vánoc?

Mnohým z nás se hluboko do duše zapsala z dětství radost spojená s vánočními svátky. Byly naplněním dětských snů a přání, aniž bychom plně chápali jejich původ a duchovní smysl. Stát se tak znovu dítětem, zažívat tu radost z obdarování a užívat si čas něhy v duši! Vězme, že s tímto přáním nejsme sami, již před stoletími po tom zatoužil pokorný a chudobný František:[ více ]

čtvrtek 24. prosinec 2015 11:10 | Reputace článku: 10,02

Kam se poděl advent a proč předchází svátkům vánočním?

Když v prosinci navštívíte nějaký obchoďák nebo restauraci z reproduktorů nemilosrdně utočí neustále opakované koledy, někdy dokonce prostřídané „Vánoční mši svatou". Vánoce tu ještě nejsou, ale „byznys jsou peníze“, je třeba navodit atmosféru. A betlémy často stojí na náměstích měst a obcí již dávno před samotným svátkem. Z života lidí se vytratilo období, které se nazývá ADVENT (lat. adventus - příchod). A je to na škodu, i kvůli samotným svátkům vánočním, ztrácí se jejich duchovní rozměr, tedy to, čím Vánoce ve skutečnosti jsou.[ více ]

středa 16. prosinec 2015 08:14 | Reputace článku: 12,10

Proč znát a dodržovat Desatero božích přikázání?

Pojem „desatero přikázání“ je ve společnosti dobře znám, dokonce se vymýšlejí i jiná, „desatero chování dětí ve škole“, „desatero pro štíhlou linii“ atd. Kde se však vzalo Desatero božích přikázání a proč jsou základním morálním kodexem lidstva? A skutečně zavazují i dnes, a musíme se je snažit všichni dodržovat?[ více ]

čtvrtek 10. prosinec 2015 11:51 | Reputace článku: 13,33

Co je to modlitba a proč se modlit?

V naší ateistické a relativně blahobytné společnosti jsou slova o modlitbě přijímána s rozpaky. Co je to vlastně modlitba a může vůbec něco změnit?[ více ]

středa 2. prosinec 2015 07:16 | Reputace článku: 14,48

Proč uctíváme Pannu Marii?

V katolické a také v pravoslavné církvi má výjimečné postavení a s tím spojenou úctu Panna Maria. Jak se tato úcta rozvíjela a je v souladu s tím, co o ní víme z Písma svatého? Proč je k její cti zasvěceno nejvíce poutních míst?[ více ]

čtvrtek 26. listopad 2015 13:50 | Reputace článku: 12,41

Kdo je Duch svatý a proč ho potřebujeme?

Ve Starém zákoně učil Bůh vyvolený lid, že skutečný Bůh je jen jediný. K takovému poznatku, že Bůh může být jen jeden, dochází i lidská moudrost, filosofie. Nový zákon však tuto jedinost Boží vysvětluje konkrétněji. Ježíš se činil rovný Bohu a tak také hovořil o Duchu. Křesťané tedy vyznávají, že Bůh je sice jeden, existují v něm však tři Osoby. Bůh Otec, Syn Ježíš Kristus a tou třetí osobou je Duch svatý![ více ]

středa 18. listopad 2015 08:09 | Reputace článku: 13,41

Co je to Eucharistie a proč je zárukou věčného života?

Obřad mše svaté, při kterém chodí katoličtí věřící k svatému přijímání, patří k nejdůležitější součásti jejich duchovního života. Pro nevěřící se však jeví jako něco nepochopitelného až pošetilého. Jak je to s úctou k Eucharistii a co ve své podstatě obsahuje?[ více ]

středa 11. listopad 2015 07:40 | Reputace článku: 14,83

Co je to zpověď a proč se zpovídat?

Není snad člověka, který by neslyšel o tom, že křesťané litují své hříchy a dokonce se zpovídají. Proč mám svůj hřích litovat, a k tomu ho ještě před někým vyznávat?[ více ]

středa 4. listopad 2015 07:15 | Reputace článku: 11,55

Proč se nechat pokřtít?

Často slyšíme, že se někomu narodilo dítě a že ho nechali pokřtít. Někdy dokonce slyšíme o někom, že nebyl pokřtěn jako dítě, ale přijal křest v dospělosti. Co je to vlastně křest a proč je tak důležitý? A mohu bez křtu přijít do nebe?[ více ]

pondělí 26. říjen 2015 09:20 | Reputace článku: 10,15

Je Bible pravdivá?

Když jsme minule hovořili o Bibli, že to je nejdůležitější kniha na světě, je na místě si položit otázku: „A je to určitě pravda, co se v ní píše, jak je to s jejím vznikem a nezfalšoval to někdo v průběhu dějin?“[ více ]

středa 14. říjen 2015 09:38 | Reputace článku: 10,92

Proč číst Bibli?

Bible, taková tlustá a stará kniha, co mi to dá? Tak uvažuje mnohý mladý člověk, ale i mezi staršími je mnoho těch, co Bibli moc nečtou, nebo ji dokonce nečetli vůbec. Co je to Bible a proč ji číst, nad tím se zamyslíme dnes.[ více ]

středa 7. říjen 2015 07:56 | Reputace článku: 11,11

Proč potřebujeme kněze?

Když uslyšíme slovo kněz, nebo ho potkáme na ulici, většina lidí neví, co si myslet. A dokonce i ti, kdo chodí občas do kostela, si staví otázku: „Proč potřebujeme kněze?“  [ více ]

středa 30. září 2015 08:00 | Reputace článku: 12,72

Proč je tady Církev?

Další otázka, která zaměstnává mysl nejen těch, co se zajímají o víru, zní: Proč je tady církev? A takový člověk má samozřejmě další „provokativní“ otázky: „Není zbytečná? Věřím i bez ní!“[ více ]

středa 23. září 2015 08:09 | Reputace článku: 10,83

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora