Proč věřit v život věčný?

Křesťanské vyznání víry je zakončeno slovy: „Věřím v život věčný“. Skutečně existuje život věčný, tedy život po fyzické smrti člověka? Jaké máme důvody v něho věřit?[ více ]

čtvrtek 30. červen 2016 10:59 | Reputace článku: 12,52

Proč věřit v Církev?

Drtivá většina lidí na světě věří v nějakého boha, dokonce i u nás, ať už si pod tímto slůvkem představujeme cokoliv. Kdo a jaký je ten SKUTEČNÝ Bůh? Abychom mohli cokoliv smysluplného říci o Bohu, kromě samotné jeho existence, musíme nejdříve uvažovat o Církvi, věřit v ní.[ více ]

pátek 24. červen 2016 07:00 | Reputace článku: 11,85

Proč věřiti v Boha? – III

V Boha věříme, protože skutečně existuje. Věříme také proto, že je to pro nás prospěšné; byli jsme stvoření na jeho obraz a bez Boha je náš život duchovně prázdný. Je však ještě jeden důvod, proč v Boha věřit, a to ten nejdůležitější: život věčný.[ více ]

středa 15. červen 2016 12:25 | Reputace článku: 11,50

Proč věřiti v Boha - II.

[ více ]

čtvrtek 9. červen 2016 07:56 | Reputace článku: 16,63

Proč věřit v Boha? - I

Při besedě se studenty gymnázia o vztahu mezi vědou a vírou mi byla položena otázka: „Proč věřit v Boha?“ Pokusím se na ní odpovědět v několika dalších zamyšleních.[ více ]

čtvrtek 2. červen 2016 12:55 | Reputace článku: 12,11

Jak se věda a víra dívají na léčitelství?

Většina z nás zná termín léčitelství. Ve své praxi jsem se mnohokrát setkal s lidmi, kteří s nadšením svědčili o schopnostech léčitelů nebo účinnosti jejich praktik. Co mě udivovalo, byla „víra“, že to tak musí fungovat. Je proto na místě si říci důvody, proč věda, ale i křesťanská víra, varuje před divnými léčitelskými praktikami.[ více ]

čtvrtek 26. květen 2016 07:29 | Reputace článku: 11,25

Věda a víra proti homeopatii

S homeopatii a homeopatickými léky se setkáváme běžně už i v lékárnách. Mnozí nevědí, co to homeopatika jsou, někteří se mylně domnívají, že jde o léčbu bylinkami. Skutečnost je však prostá, jedná se o „podvod za velké peníze“.[ více ]

středa 18. květen 2016 09:06 | Reputace článku: 13,16

Věda a víra proti horoskopům

V předchozích zamyšleních jsme se věnovali momentům v historii, kdy si věda a víra ne vždy snadno rozuměly. Je však nutno také říci, že jsou oblasti, na které mají věda a víra stejně kritický pohled, i když každá k tomu používá jiné zdůvodnění.[ více ]

středa 11. květen 2016 07:56 | Reputace článku: 14,23

Velký Třesk a Bible

Křesťanská víra v Boha, Stvořitele, která je součástí západní kultury, je „trnem v oku“ ateistům. Potřebují pro popření existence Boha argumenty. Dělají to buď poukazováním na „hříchy církve“ v minulosti, ti inteligentnější se zase snaží použít vědu. Lze opravdu použít současnou vědu k popření Boha, nebo je to spíše její zneužití?[ více ]

čtvrtek 5. květen 2016 07:27 | Reputace článku: 13,42

Věda a víra: Darwinismus

Když v roce 1859 vydal Darwin spis „O původu druhů“, tak překlad do francouzštiny byl doplněn o úvod: „Máme zde dvě doktríny, dvě náboženství, která spolu bojují. Z nich je třeba si vybrat a každý, kdo řekne ano jednomu, řekne zároveň ne druhému.“ Je skutečně z hlediska evoluce rozpor mezi vědou a křesťanskou vírou vycházející z Bible?[ více ]

pátek 29. duben 2016 07:28 | Reputace článku: 12,23

Věda a víra: Případ Galileo

V několika zamyšleních se budeme věnovat vztahu mezi VĚDOU a VÍROU. Začneme u případu Galilea, kdy se věda a víra dostala do jednoho velkého sporu. O co šlo a kdo pochybil?[ více ]

úterý 26. duben 2016 07:22 | Reputace článku: 10,78

INKVIZICE - světlé nebo stinné kapitoly z historie církve

Ohledně inkvizice bylo napsáno hodně materiálu. Většinou však se snahou o skandalizaci církve. Objektivních pohledů na tuto středověkou praxi je však poskrovnu. Když chce někdo znemožnit konzervativní názory, často se uchýlí k heslu „to je středověk, inkvizice“, aniž by měl o inkvizici nějaké přesnější informace.[ více ]

středa 20. duben 2016 07:56 | Reputace článku: 11,83

Světlé nebo stinné kapitoly z historie církve - křížové výpravy

Chtěl bych se věnovat v několika zamyšleních některým událostem z historie církve, které jsou ji často v diskusích vytýkány. Důvodem k tomu bývá někdy zaujatý pohled, častěji však povrchní znalost historie.[ více ]

pondělí 4. duben 2016 07:00 | Reputace článku: 9,98

Věrohodné svědectví církve – Kristus vstal z mrtvých

Církev po celém světě slaví Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše Krista. Mnozí skeptici a pochybovači však namítají: „A máme důkazy pro tak neuvěřitelnou věc?“ „Nejsou Velikonoce jen folklorní představou nebo oslavou jara?“[ více ]

středa 30. březen 2016 07:51 | Reputace článku: 13,06

Utrpení Kristovo a utrpení církve

Vstoupili jsme do Svatého týdne, kdy celá církev rozjímá nad Kristovým utrpením. Události ukřižování, smrti a zmrtvýchvstání jsou vyvrcholením života Ježíše. I pro církev znamenají nejdůležitější tajemství, rozjímá nad nimi a v liturgii si je připomíná. Kristovo utrpení tak není jen historickou událostí, ale neustále se zpřítomňuje v jeho těle, v církvi i každém člověku.[ více ]

středa 23. březen 2016 07:15 | Reputace článku: 13,98

Pohanství hinduismu

[ více ]

středa 16. březen 2016 06:55 | Reputace článku: 11,62

Omamnost buddhismu

Dalším náboženským systémem, kterému se dnes budeme věnovat, je buddhismus. Součástí lidského života je utrpění. Lze se ho nějak zbavit? Nic divného, že jádrem buddhistického učení jsou způsoby, jak se s utrpením vypořádat a dosáhnout stavu konečného osvobození od utrpení, tzv. nirvány. Otázka zní, zda jsou cesty buddhismu a konečný stav pravdivé?[ více ]

středa 9. březen 2016 07:19 | Reputace článku: 12,19

Islám a „cena, kterou zaplatíš“

Jsou falešné náboženské představy nevinné, nebo je s nimi spojeno ještě něco hlubšího? Právě v souvislosti s islámem bych se rád zmínil, že mnohé falešné náboženské představy jsou hříchem a přináší utrpení. Důsledky se mnohdy poznají až tehdy, když se chce člověk z nich osvobodit.[ více ]

středa 2. březen 2016 07:39 | Reputace článku: 14,00

Otroctví islámu a cesta ke svobodě

Až do nedávna se v naší republice zajímal o islám málokdo. V západní Evropě, vlivem přistěhovalectví, začínal být islám problémem se vznikem velkoměstských ghett, ale až současná uprchlická vlna učinila z islámu otázkou prvořadou. Je cesta uprchlíků završena tím, že opustí válkou zmítané teritorium, uprchlický tábor či zhroucenou ekonomiku, a dostanou se do Evropy? Odpověď zní v žádném případě NE![ více ]

středa 24. únor 2016 07:20 | Reputace článku: 13,26

Konfrontace s imámem aneb „Kdo je Ježíš?“

Začali jsme se věnovat islámu. Nic není cennějšího, než praktické zkušenosti s tímto náboženstvím. I já jsem měl příležitost vidět a slyšet, osobně se s vyznavači islámu setkat.[ více ]

středa 17. únor 2016 07:35 | Reputace článku: 16,34

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora