Ježíšova podobenství: O jeho odchodu

[ více ]

čtvrtek 25. červen 2015 14:51 | Reputace článku: 9,83

Ježíšova podobenství: O kmeni a ratolestech

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“. (Evangelium podle Jana 15, 1 - 7)[ více ]

středa 17. červen 2015 09:37 | Reputace článku: 8,04

Ježíšova podobenství: O dobrém pastýři

Ježíš jim řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce." (Evangelium podle Jana, 11 - 16)[ více ]

středa 10. červen 2015 08:41 | Reputace článku: 8,03

Ježíšova podobenství: O vzkříšení z mrtvých

[ více ]

čtvrtek 4. červen 2015 10:18 | Reputace článku: 9,15

Ježíšova podobenství: O chudé vdově

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa.“  (Evangelium od Lukáše 21, 1  - 4)[ více ]

úterý 2. červen 2015 08:48 | Reputace článku: 10,17

Ježíšova podobenství: O daních

[ více ]

čtvrtek 21. květen 2015 07:23 | Reputace článku: 9,97

Ježíšova podobenství: O celníkovi a farizeovi

[ více ]

čtvrtek 14. květen 2015 08:43 | Reputace článku: 8,45

Ježíšova podobenství: O vdově a soudci

[ více ]

čtvrtek 7. květen 2015 08:10 | Reputace článku: 9,25

Ježíšova podobenství: O boháči a Lazarovi

[ více ]

pondělí 4. květen 2015 11:35 | Reputace článku: 11,16

Ježíšova podobenství: O nepoctivém nebo prozíravém správci?

[ více ]

čtvrtek 23. duben 2015 08:47 | Reputace článku: 10,54

Ježíšova podobenství: O marnotratném synu - pokračování

[ více ]

čtvrtek 16. duben 2015 11:45 | Reputace článku: 8,51

Ježíšova podobenství: O marnotratném synu

[ více ]

čtvrtek 9. duben 2015 09:11 | Reputace článku: 9,18

Ježíšova podobenství: O ztracené ovci a penězích

[ více ]

pátek 3. duben 2015 09:00 | Reputace článku: 11,27

Ježíšova podobenství: O pokoře

[ více ]

pondělí 30. březen 2015 09:11 | Reputace článku: 8,75

Ježíšova podobenství: O úzkých dveřích

[ více ]

čtvrtek 19. březen 2015 11:07 | Reputace článku: 10,94

Ježíšova podobenství: O neplodném fíkovníku

[ více ]

pondělí 16. březen 2015 10:05 | Reputace článku: 10,32

Ježíšova podobenství: O svobodě a smyslu života

[ více ]

čtvrtek 5. březen 2015 09:04 | Reputace článku: 13,60

Ježíšova podobenství: O hromadění pokladů

[ více ]

čtvrtek 26. únor 2015 08:01 | Reputace článku: 11,53

Ježíšova podobenství: O strachu

[ více ]

čtvrtek 19. únor 2015 08:52 | Reputace článku: 11,57

Ježíšova podobenství: O milosrdném Samaritánovi

[ více ]

čtvrtek 12. únor 2015 15:27 | Reputace článku: 11,91

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora