Svátek Uvedení Páně do chrámu

2. února jsme slavili svátek Uvedení Páně do chrámu, který se slaví na 40. den po narození Ježíše Krista. Než se nad ním zamyslíme, připomeňme si text evangelia:[ více ]

středa 5. únor 2014 18:32 | Reputace článku: 8,57

Tomáš Akvinský - nejvýznamnější středověký teolog a filosof

Pokud při náboženské diskusi někdo vysloví argument: „ale TEOLOG říká…“, myslí se tím slova tohoto slovutného muže. Autoritu jeho důkazů si málokdo dodnes dovolí zpochybnit, ačkoliv nás dělí 8 století. Kdo byl tento „Doctor Angelicus“ (Andělský Doktor), jak ho pro jeho geniálnost nazývá církev?[ více ]

středa 29. leden 2014 16:10 | Reputace článku: 8,62

Svatý František Saleský - patron novinářů a spisovatelů

Jeho dílo Filotea se stalo učebnicí „askeze s lidskou tváří“.  Sám musel ve svém životě často bojovat a jeho srdce bylo nejednou zraněné, přesto zůstalo čestné a velkorysé.[ více ]

pátek 24. leden 2014 09:45 | Reputace článku: 10,15

Svatý Antonín Veliký - nejznámější z poustevníků

Svatý Atanasios netušil, když psal životopis tohoto asketického muže, že se jeho dílo stane „bestsellerem“ a Antonín nejznámějším poustevníkem. A tak stačí jen vyslovit toto jméno a křesťanským mnichům a řeholníkům se vybaví mystická postava, přísný poustevník a hrdina, jenž „utekl ze světa a usadil se na poušti“. Jaký byl Antonínův skutečný život?[ více ]

pátek 17. leden 2014 07:39 | Reputace článku: 8,07

Tři králové

6. ledna jsme slavili svátek Zjevení Páně, kterému se lidově říká „Tři králové“. Kdo byli tito „mudrci“, kteří přišli od Východu a ptali se v Jeruzalémě, kde je právě narozený král?[ více ]

čtvrtek 9. leden 2014 11:40 | Reputace článku: 10,64

Josef s Marií, která čekala Dítě…

Blížící se svátky vánoční jsou u nás spojeny s mnoha krásnými zvyky, jako je zdobení vánočních stromů, zpívání koled, děti se zase nejvíce těší na dárky pod stromečkem, a celá rodina na dlouho připravovanou štědrovečerní večeří, u které nechybí tradiční kapr. A dokonce i ti, co se drží jinak v povzdálí od víry, se přece jen odhodlají přijít na „půlnoční“ mši.[ více ]

pondělí 23. prosinec 2013 13:40 | Reputace článku: 8,35

Svatý Jan od kříže - mystik a učitel církve

Tento kněz z řádu karmelitánů,  jehož svátek si připomínáme 14. prosince, je považován za jednoho z nejdůležitějších učitelů mystické teologie a modlitby. Jeho díla popisující cestu spojení duše s Kristem se řadí k nejlepší španělské poezii.[ více ]

pondělí 16. prosinec 2013 18:10 | Reputace článku: 8,82

Oblíbený světec svatý Mikuláš

Mikuláš patří mezi nejoblíbenější světce, neboť je s ním spojena „nadílka“ pro děti. A ač se z této postavy dnes stala po celém světě spíše komerční figurka, skutečný Mikuláš žil na přelomu 3. a 4. století v Myře, kdysi řeckém městě, dnes ležícím v Turecku.[ více ]

pátek 6. prosinec 2013 20:32 | Reputace článku: 7,70

Svatá Kateřina Alexandrijská

Svatá Kateřina je velice oblíbenou světicí, umučenou na počátku 4. století v Egyptě, patří k třem svatým pannám (spolu se sv. Barborou a sv. Markétou) a k 14. svatým pomocníkům v nouzi. Je patronkou teologů a filosofů.[ více ]

pondělí 25. listopad 2013 14:50 | Reputace článku: 9,71

Svatá Cecílie

Na životě mučedníků často vidíme nejen jejich ctnosti, ale i zvrhlost jejich mučitelů. Nejinak to je u svaté Cecílie a majetku chtivého prefekta. Ve všech dobách tak věrnost Bohu jako lakmusový papírek odkrývá skutečný stav srdce u lidí spoutaných zlem a chtivostí. Ježíš však zaslibuje: „Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymažou vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí, neboť máte hojnou odměnu v nebi.“ (Bible, Evangelium podle Lukáše 6, 22 - 23)[ více ]

pátek 22. listopad 2013 09:00 | Reputace článku: 10,86

Svatá Anežka Česká - princezna a světice

Svatá Anežka Přemyslovna patří bezesporu k mimořádnému fenoménu v dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a jeho manželky Konstancie, dcery uherského krále Bély III.[ více ]

pondělí 18. listopad 2013 10:15 | Reputace článku: 8,49

Svatý Lev Veliký - v obraně Církve i k záchraně Města

Papež Lev Veliký patřil k nejvýznamnějším papežům, neboť dokázal uchránit církev od bludů a vnitřních rozkolů. Obyvatele Říma jsou mu zase vděčni za odvážné činy, kterými toto Město zachránil před vyplněním.[ více ]

čtvrtek 7. listopad 2013 08:20 | Reputace článku: 7,28

Svátek Všech věrných zemřelých

Na první dva dny listopadu připadají dva svátky: Všech svatých a Všech věrných zemřelých. Těmto dnům se lidově říká „dušičky“. Chodíme na hřbitovy, na hrobech zapalujeme svíčky, pokládáme věnce nebo kytice. Připomínáme si své předky, kteří dokončili svůj pozemský život a uvědomujeme si křehkost i svého vlastního života.[ více ]

středa 30. říjen 2013 11:45 | Reputace článku: 10,37

Sv. Jan Kapistránský - kazatel v obraně Evropy

Za nejvýznačnější je považována jeho odvaha s jakou se u Bělehradu postavil do čela křižáckého vojska, ne se zbraní v ruce, ale s odvahou v srdci.[ více ]

čtvrtek 24. říjen 2013 10:20 | Reputace článku: 8,49

Svatá Hedvika Slezská - matka sedmi dětí

Hedvika se narodila v roce 1174 na zámku Andeches v Bavorsku, proto ji tam také nazývají Hedvikou z Andechsu. Již jako dítě byla předána na výchovu do benediktinského kláštera v Kitzingenu. Ve 12 letech byla z mocensko - politických zájmů provdána ve Vratislavi za vévodu Jindřicha I., dědice Dolního Slezska.  Tím tato světice vešla do historie pod názvem Slezská.[ více ]

čtvrtek 17. říjen 2013 16:30 | Reputace článku: 8,06

Svatý Radim - poutník na cestách Evropy, biskup

Svatý Radim se narodil někdy před rokem 970 v Libicích v Čechách. Byl mladším bratrem svatého Vojtěcha a spolu s ním také odešel nejdříve do Říma a vstoupil tam okolo roku 990 do benediktinského kláštera na známém Aventinu. Přitom přijal řeholní jméno Gaudencius.[ více ]

čtvrtek 10. říjen 2013 12:00 | Reputace článku: 7,67

Andělé strážní - naši neviditelní ochránci

Slovo anděl pochází z řečtiny (ángelos) a doslovně znamená posel. Židovská a křesťanská tradice a Bible tak označuje duchovní bytosti stvořené Bohem k jeho chvále a k službě lidem.[ více ]

středa 2. říjen 2013 19:30 | Reputace článku: 9,62

Sv. Václav uměl vládnout

O svatém Václavovi bylo již napsáno hodně. Dnes bych se chtěl zamyslet nad sv. Václavem jako vládcem. Mnohé strany v předvolebním boji slibují, jak to dobře zařídí, když jim dáme hlas. Prý vědí, jak vládnout. Skutečně?[ více ]

sobota 28. září 2013 14:30 | Reputace článku: 8,48

Svatá Ludmila - víru kterou přijala, také předala

Tato česká světice se narodila v roce 860 na hradě Pšov u Mělníka. Když vyrostla, byla provdána za Bořivoje s nímž měla 6 dětí. Přijali křest od samotného sv. Metoděje.[ více ]

pátek 27. září 2013 15:00 | Reputace článku: 9,62

Panna Maria na naší cestě ke spáse

Naší sérii o svatých nemůžeme začít jinak, než postavou Panny Marie. Její život můžeme sledovat nejvíce z Lukášova Evangelia, které začíná Zvěstováním, Maria je vybrána stát se Matkou Božího Syna.[ více ]

čtvrtek 26. září 2013 16:10 | Reputace článku: 9,92

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora