VÁNOCE

K lidskému životu patří neodbytně svátky. A těmi nejkrásnějšími a u nás všemi slavenými jsou Vánoce. I přes komercializaci, přece jen si většina z nás uvědomuje, že obsahem těchto svátků je narození Dítěte, které přišlo na svět v Judském Betlémě.[ více ]

středa 24. prosinec 2014 16:09 | Reputace článku: 8,65

Narození Jana Křtitele

Církev si v liturgii kromě narození Ježíše a Panny Marie připomína již jen narození Jana Křtitele. V čem je tento světec výjimečný, že si zaslouží takovou pozornost?[ více ]

středa 25. červen 2014 09:19 | Reputace článku: 9,95

Svatá Zdislava - patronka rodin

Ve svém zamyšlení se vráťme o pár dní zpět, ke svaté Zdislavě, která měla svátek 30. května.[ více ]

pondělí 16. červen 2014 13:19 | Reputace článku: 7,80

Seslání Ducha svatého

Křesťan, a vlastně každý člověk, je bez daru Ducha neschopen chápat Boží věci. Sami od sebe nejsme schopni dosáhnout Božího království a mít účast na životě Božím. Duch svatý to dobré lidské v nás proměňuje a pozvedá k účasti na Boží slávě.[ více ]

sobota 7. červen 2014 21:52 | Reputace článku: 10,49

Nanebevstoupení Páně

Ježíš odchází, aby nám připravil místo. Ukazuje Boží plán s člověkem, neboť lidský život smrtí nekončí, ale ve smrti se naplňuje.  [ více ]

čtvrtek 29. květen 2014 16:17 | Reputace článku: 10,74

Svatý Klement Maria Hofbauer - apoštol Vídně a Varšavy

Jeho křestní jméno bylo Jan a narodil se v roce 1751 v Tasovicích u Znojma. Již jako dítě toužil po Božím povolání. Zachovala se jedna událost z jeho dětství: S maminkou na procházce potkali známé, a když se jich maminka zdvořile zeptala: „Co tady děláte?“, oni odpověděli: „Krátíme si dlouhou chvíli“. Načež se chlapeček zeptal maminky: „Mami, co to je krátit si dlouhou chvíli?“ „Víš, když lidé nemají co dělat, a čas se jim zdá dlouhý, tak si jen tak chodí, aby jim ušel čas.“ „A maminko, proč se nemodlí, když nemají co dělat?“, zněla chlapcova další otázka.[ více ]

středa 21. květen 2014 10:30 | Reputace článku: 10,77

Svatý Jan Nepomucký - patron našich mostů a cest

Církev (do které patřil i král Václav IV.) se skládá z hříšníků. Najdou se v ní lidé různí, i ti, co si občas z Božích zákonů a přirozených lidských práv nic nedělají. Ale najdou se v ní vždy i světci, kteří, ač sami musí bojovat s vlastní hříšností, přece jen „tvrdohlavě“ připomínají sobě i druhým cesty Boží. Takový byl i Jan Nepomucký a právem si zaslouží, aby jeho sochy zkrášlovaly naše mosty i náměstí. Kéž by nám připomněly, že člověk, bez Božích zákonů v srdci, se stává pouhou hračkou ve větru osobních nebo politických ideologií.[ více ]

pátek 16. květen 2014 10:47 | Reputace článku: 9,77

Umučení Jana Sarkandra aneb čeho je člověk schopen

Jan Sarkander žil v době náboženských válek na přelomu 16. a 17. století. Narodil se v roce 1576 v Skočově na Těšínku, ale rodina se záhy přestěhovala do Příbora. Jan studoval u jezuitů v Olomouci, později v pražském Klementinu a nakonec teologii v Štýrském Grazu. Po studiích se vrátil na Moravu, ale nestal se hned knězem. Oženil se, jeho žena však záhy zemřela. Až poté začal vypomáhat v duchovní správě a nakonec přijal i svátost kněžství.[ více ]

čtvrtek 8. květen 2014 16:32 | Reputace článku: 10,26

Svatý Josef - Dělník

Dnes 1. května máme „svátek práce“ a církev slaví svátek sv. Josefa - Dělníka. Svátek ustanovil papež Pius XII. v roce 1955, jeho cílem bylo obrátit pozornost k hlubšímu chápání smyslu lidské práce. Šlo mu také o to, aby tento svátek dostal spíše křesťanský charakter a ne ideologický, spojený s třídní nenávisti a modlářstvím k práci, jak tomu bývalo ještě nedávno i v naší zemi.[ více ]

čtvrtek 1. květen 2014 07:30 | Reputace článku: 7,23

Svatý Vojtěch - žádný prorok není vítán ve své domově

Zatímco v jiných zemích Vojtěcha ctili a vítali, u nás ho čekalo jen odmítání a zrada. Svůj život zakončil mučednickou smrtí, až tehdy Češi uznali jeho velikost.[ více ]

středa 23. duben 2014 09:52 | Reputace článku: 8,02

Skutečně obětovaným beránkem byl Ježíš Kristus

Blíží se Velikonoční svátky, které jsou spojeny s mnoha lidovými zvyky. Co znamenají pro křesťany a jaké liturgické obřady se konají v kostele.[ více ]

úterý 15. duben 2014 09:14 | Reputace článku: 10,08

Svatý Stanislav - hořký úděl lidí Božího smýšlení

Na životě sv. Stanislava se ukazuje, jak nevděčný je úděl těch, kteří nesouhlasí s hříchem a nebojí se mluvit o nutnosti pokání a nápravy. Největší nebezpečí hříchu není ani v něm samém, ale v tom, že člověku zatemňuje srdce a připoutává ho ke zlu.[ více ]

středa 9. duben 2014 07:45 | Reputace článku: 9,93

Svatý František z Pauly - zázraky na denním pořádku

Svatý František z Pauly je typickou a velmi oblíbenou postavou Katolické církve. Lze říci, že dal charakter dějinám Kalábrie i celé jižní Itálie. Byl to veliký divotvůrce, zastáncem těch posledních a napomínatelem mocných.[ více ]

středa 2. duben 2014 09:23 | Reputace článku: 10,07

Zvěstování Páně - Bůh přijal tělo z Panny Marie a stal se člověkem

Svátek Zvěstování Páně, který slavíme 25. března, patří k teologicky nejhlubším svátkům. Bůh se stává člověkem. Vtělení se ukutečňuje v lůně Panny Marie, která k tomu dává svým „staň se“ souhlas.[ více ]

středa 26. březen 2014 08:55 | Reputace článku: 11,25

Svatý Josef - pěstoun Ježíšův a snoubenec Panny Marie

Bůh se rozhodl stát se člověkem a narodit se z Marie Panny. Vybral proto „spravedelivého muže jménem Josef“, aby se stal hlavou této rodiny. Dvě věci jsou charakteristické pro tohoto muže: čistota srdce a poslušnost Božímu vedení.[ více ]

středa 19. březen 2014 08:25 | Reputace článku: 8,19

Dominik Savio - ve čtrnácti letech svatý

Když Dominik Savio zemřel, byl jeho duchovní otec Don Bosko pevně přesvědčen o jeho svatosti a nechal ihned zveřejnit jeho životopis. Co bylo na tomto chlapci tak mimořádného?[ více ]

středa 12. březen 2014 07:00 | Reputace článku: 6,03

Popeleční středa

5. března, na Popeleční středu, začíná Velký půst a doba pokáním. Co znamená pokání a proč musí být pokání součástí každého lidského života?[ více ]

středa 5. březen 2014 07:22 | Reputace článku: 11,73

Svatý Polykarp ze Smyrny - mučedník a svědek kontinuity církve

Svatý Polykarp patřil k první generaci, která byla ještě v přímém kontaktu se samotnými apoštoly. Spisy autorů Polykarpa, Klementa Římského, Ignáce, Barnabáše a Hermase a dalších svědčí o kontinuitě a rozvoji prvotní církve. Nazýváme je „apoštolští otcové“.[ více ]

středa 26. únor 2014 12:12 | Reputace článku: 9,32

Svatý Petr Damiani - neúnavný bojovník za očistu církve

Ač je církev svatá, mohu být její členové svým hříšným životem a neochotou k pokání pohoršením. Nalézt cestu k nápravě není však vždy jednoduché. Jedním z horlivých mužů, který ji ukázal, byl i Petr Damiáni.[ více ]

pátek 21. únor 2014 09:17 | Reputace článku: 6,70

Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

11. února si připomínáme 156. výročí prvního zjevení Panna Maria v Lurdech sv. Bernadetě. Zároveň se tento den a toto místo staly symbolem Světového dne nemocných. Co tyto dvě skutečnosti spojuje a jak k tomu došlo?[ více ]

středa 12. únor 2014 10:59 | Reputace článku: 9,25

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora