Proč věřit v Církev?

pátek 24. červen 2016 07:00

Drtivá většina lidí na světě věří v nějakého boha, dokonce i u nás, ať už si pod tímto slůvkem představujeme cokoliv. Kdo a jaký je ten SKUTEČNÝ Bůh? Abychom mohli cokoliv smysluplného říci o Bohu, kromě samotné jeho existence, musíme nejdříve uvažovat o Církvi, věřit v ní.

Celá řada lidí na Církev dokáže jen nadávat a mnohdy jsou mezi nimi i ti, kdo jsou pokřtěni. Třeba ji vyčítají, co všechno za dva tisíce roků dokázala napáchat. Nevidí však druhou stránku: Církev je naše matka, darovala nám život, živí nás svými svátostmi, bez církve bychom neměli víru, a tápali v temnotě. Svatý Cyprián, a po něm mnoho dalších světců, to vyjádřil slovy: „Mimo Církev není spásy.“ Kdo proto nevěří v církev, je buď pyšný, nebo hloupý.

Abychom to pochopili, musíme si uvědomit, že Církev není spolkem dokonalých nebo bezhříšných lidí. Je to však společenství, které povolává samotný Bůh. Ježíš povolal apoštoly, aby byli u počátků Církve, a ona v sobě nese tajemství (mysterium).

Církev je „Tělo Kristovo“. Ježíš je hlavou a Církev je vedena jeho Duchem.

Církev je „Nevěsta Kristova“. Bůh si vytváří z věřících společenství, které připravuje a „zkrášluje milostmi“ pro budoucí život věčný v nebi.

Církev má tedy dva rozměry. Ten viditelný, jímž se podobá jiným společenstvím zde na zemi, se svým institucionálním rozměrem: úřady, chrámy a humanitárními zařízeními, i dnes tolik u nás diskutovaným majetkem. Má však i duchovní rozměr spočívající v působení moci Boží.

Církev není samoúčelná, k její podstatě patří:
Zvěstovat slovo Boží, jak jí to svěřil samotný Kristus.
Udělovat svátosti a slavit bohoslužby, skrze něž Bůh působí a je přítomen ve světě.
Sloužit a vytvářet společenství lásky, jako obraz budoucího společenství v Království nebeském.

Křesťanské vyznání víry to všechno shrnuje: Věřím v jednu, svatou, katolickou, apoštolskou církev.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora