Proč věřiti v Boha? – III

středa 15. červen 2016 12:25

V Boha věříme, protože skutečně existuje. Věříme také proto, že je to pro nás prospěšné; byli jsme stvoření na jeho obraz a bez Boha je náš život duchovně prázdný. Je však ještě jeden důvod, proč v Boha věřit, a to ten nejdůležitější: život věčný.

Říká se jeden politický vtip: Lidovci, aby byli „při tom“, jsou ochotni se spojit skoro se všemi. Abychom lidovcům úplně nekřivdili, není to úplně tak, především jsou mezi nimi ve velkém počtu zásadoví lidé, nejenom „eurohujeři“. Ale je třeba přiznat, že to má logiku, poučení: V životě máme udělat všechno, abychom byli nakonec „při tom“, ale ne zde na zemi, ale v nebi, tedy abychom dosáhli spásy a života věčného.

Nejvíce podobenství a příkladů věnoval Ježíš Božímu (nebeskému) království. Otázka tedy zní, které cesty vedou ke spáse, a které naopak k zavržení. Po svém zmrtvýchvstání Ježíš jasně řekl: „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“ (Bible, Evangelium podle Matouše 16, 16). Víra v Boha a v Ježíš Krista je tedy podmínkou nejdůležitější.

Když Ježíš jednou opět mluvil o Božím království a o svém odchodu, apoštolové, bratři Jakub a Jan Zabedeovi, poslali svou matku s nezvyklou prosbou: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království.“ Trochu to přehnali, žádali nejen účast v jeho království, ale dokonce, aby v něm byli mezi prvními. Ježíš je musel sice trochu poopravit, ale že budou „při tom“, jim slíbil: „Nevíte, oč žádáte. Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ (Matouš 20, 21 - 23).

Pro nás je důležité dělat vše pro to, abychom měli účast na Ježíšově království. Jen on nám ho může udělit, věřme tedy v Boha, v Ježíše, a prosme ho o to.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora