Proč věřiti v Boha - II.

čtvrtek 9. červen 2016 07:56

V Boha máme věřit bez nějakého zištného důvodu, neboť Bůh je původcem všeho, co existuje.
Pro člověka je však i prospěšné, když věří v Boha. Člověk je totiž vrcholným dílem Boha, odráží v sobě jeho podobu. I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad vším na zemi…“ (Bible, Kniha Genesis 1, 25 – 27) Jestliže člověk popírá Boha, popírá nejen svůj původ v Bohu, ale i svoji velikost nad vším stvořením. Bez Boha jsme jen „prach země“, jen velice málo se lišíme od ostatního stvoření.
Člověk touží poznat sám sebe, smysl své existence. A toto je možné jen skrze přijetí víry v Boha. Jakékoliv úvahy nad smyslem lidského života se bez víry v Boha ocitají ve slepé uličce, člověk sám sebe bez nadpřirozené víry pochopit nemůže.
Člověk díky svému rozumu a vůli touží po stále větším poznání a štěstí. Doslova je stvořen k tomu, aby Boha hledal, a také díky Boží milostí nalezl. Jeden z největších starověkých učenců, sv. Augustin, to vystihl ve své knize Vyznání: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě.”
Člověk tedy z víry v Boha má konkrétní vnitřní (duchovní) prospěch. Ten bychom ještě mohli rozšířit v další úvaze o náklonnosti člověka k hříchu. Bez Boha a jeho pomoci se člověk postupně propadá do vlastního egoismu. Přirovnal bych to k člověku zapadlému v bahně, čím více se snaží vyhrabat a hýbe se, tím více ho bahno pohlcuje. Sám se zachránit nemůže, musí se chytnout podané pomoci. Vstříc na pomoc mu vychází samotný Bůh ve svém milosrdenství. Ti, kdo tuto pomoc skrze víru přijmou, jsou zachráněni.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora