Proč věřit v Boha? - I

čtvrtek 2. červen 2016 12:55

Při besedě se studenty gymnázia o vztahu mezi vědou a vírou mi byla položena otázka: „Proč věřit v Boha?“ Pokusím se na ní odpovědět v několika dalších zamyšleních.

Z víry můžeme mít zcela konkrétní prospěch; přesto je třeba říci, že věřit v Boha máme i bez nějakého zištného důvodu. Věřit v Boha máme proto, že Bůh je a je původcem všeho, co existuje.
Bůh skutečně existuje, na rozdíl od různých bohů, které si v historii lidé vymysleli. Když se Bůh zjevil Mojžíšovi na poušti, ptal se ho Mojžíš na jméno. Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ (Bible, Exodus 3, 14) A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“ V hebrejštině zní tento výraz JAHVE, a v překladu znamená „JSEM“. Tedy jde o Boha, který skutečně existuje, nezávisle na nás a našich představách.
Skutečný Bůh nejen existuje, ale je i tvůrcem všeho, co existuje, co vidíme, ale i toho, co nevidíme (smysly poznat nemůžeme). Tak to vyjádřil i apoštol Pavel před vzdělanými Řeky: „Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní… Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme …, jak to říkají i někteří z vašich básníků: Vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoliv, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu.“ (Bible, Skutky apoštolů 17, 24 – 30)

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora