Jak se věda a víra dívají na léčitelství?

čtvrtek 26. květen 2016 07:29

Většina z nás zná termín léčitelství. Ve své praxi jsem se mnohokrát setkal s lidmi, kteří s nadšením svědčili o schopnostech léčitelů nebo účinnosti jejich praktik. Co mě udivovalo, byla „víra“, že to tak musí fungovat. Je proto na místě si říci důvody, proč věda, ale i křesťanská víra, varuje před divnými léčitelskými praktikami.

Oficiální medicína si je vědoma, že nikdy nebyla a nebude schopna vyléčit všechny nemoci. Vždy proto budou lidé, kteří se budou utíkat k léčitelům, kteří o sobě tvrdí, že mají „zázračné“ schopnosti. Přesto se dívá na léčitelství velmi kriticky. Je pravdou, že někdy léčitelé používají i racionální postup, jako je předpisování bylinek, zdravou stravu, atd. V drtivé většině případu to však doplňuji o věci v příkrém rozporu s vědou, například o jasnovidecké odhalení nemoci, vlévání „energií“, psychologické manipulace, atd. Z lékařského hlediska nemají větší účinnosti než efekt placebo. Pokud pomineme podvod, díky němuž léčitel připraví své klienty o peníze, velkým nebezpečím je zanedbání účinné léčby při vážných onemocněních.

Křesťanská víra se kriticky staví k léčitelství z trochu jiného důvodu. Léčitelé totiž vyžadují po své oběti víru. Víru v nadpřirozené schopnosti léčitele, tajemné energie či poza smyslové, jasnovidecké poznání. Léčitelské praktiky lze proto nazvat okultními, a tedy z duchovního hlediska nebezpečnými, neboť mohou otevírat duši na působení Zlého.

Stačilo by si přečíst katechismus, abychom upustili od návštěvy léčitele: „Všechny praktiky magie a čarodějnictví, kterými si člověk zamýšlí podrobit skryté síly, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližními, byť by to sloužilo k jeho uzdravení, závažně odporují ctnosti zbožnosti… Proto církev věřící před nimi varuje. Uchylování se k tzv. přírodním léčebným metodám nesmí vést ani k vzývání zlých mocností, ani k zneužívání důvěřivosti druhých.“ (KKC 2117)

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora