Věda a víra proti horoskopům

středa 11. květen 2016 07:56

V předchozích zamyšleních jsme se věnovali momentům v historii, kdy si věda a víra ne vždy snadno rozuměly. Je však nutno také říci, že jsou oblasti, na které mají věda a víra stejně kritický pohled, i když každá k tomu používá jiné zdůvodnění.

Snad nejvíce rozšířenou pověrou a pseudovědou je astrologie. Nejsou snad noviny, časopis či televize, aby tam redaktoři nenacpali nějaký horoskop. Jaký je pohled vědy a co na horoskopy říká víra?

Věda řadí astrologii do oblasti pseudovědy, horoskopy nemají žádnou vypovídající hodnotu. Všechny exaktní testy ukázaly, že astrologie a horoskopy nefungují, jejich výchozí principy o vlivu vzdálených planet na konkrétní lidský život (například podle data narození) jsou v rozporu se známými přírodními zákony. A pokud se astrologové dovolávají, že jim to funguje, lze to snadno vysvětlit nikoliv vlivem planet, ale psychologickými efekty působení samotných astrologů. Věda připouští, že je to dobré maximálně jako zábava v médiích, včetně rozhlasu a televize, když už nemají nic lepšího.

Křesťanská víra řadí astrologii a horoskopy do oblasti pověr a varuje před nimi. Katechizmus praví: „Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, v tom všem se skrývá touha mít vládu nad časem, nad dějinami a nad lidmi a zároveň naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu.“

Kdo přikládá jakoukoliv váhu horoskopům, či se jim věnuje pouze ze zábavy, vystavuje se nebezpečí, že otevře svoje myšlení na falešný svět vlastního sebeklamu, nebo se dostane do područí manipulace ze strany astrologa a falešného duchovna, které se za ním skrývá.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora