Velký Třesk a Bible

čtvrtek 5. květen 2016 07:27

Křesťanská víra v Boha, Stvořitele, která je součástí západní kultury, je „trnem v oku“ ateistům. Potřebují pro popření existence Boha argumenty. Dělají to buď poukazováním na „hříchy církve“ v minulosti, ti inteligentnější se zase snaží použít vědu. Lze opravdu použít současnou vědu k popření Boha, nebo je to spíše její zneužití?

V minulém století přišli vědci s teorií Velkého třesku, a byly to právě komunistické státy s materialistickou ideologií, které se ji vysmívaly. Teorie Velkého třesku nejen popírala jejich tvrzení, že „hmota je věčná a vesmír je nekonečný“, ale matematické modely vzniku vesmíru se ve svých filosofických důsledcích velmi shodovaly s biblickým textem.

Pro teologii měla teorie Velkého třesku velký význam ze dvou důvodů. Biblický opis je možno chápat jako „ikonu“ vzniku a rozvoje vesmíru. Ikona nehovoří slovy exaktní fyziky, zato vyjadřuje to, co věda říci neumí: kým je člověk (stvořen k Božímu obrazu), jeho důstojnost a rovnost mezi pohlavím (muž a žena ač nejsou stejní, jsou si rovní), ale taky hřích lidí a jeho podstata (vyjádřeno symbolickým příběhem o ovoci v ráji).

Druhou radostí teologů bylo, že se opět, díky teorii Velkého třesku, stali pro vědce partnery v diskusi o podstatě světa. Křesťanské vyjádření „svět byl stvořen a je stále udržován Bohem v existenci“ odpovídá filosofickým důsledkům teorie Velkého třesku.

Jedno zůstává záhadou: Jakým způsobem se tak geniální opis, který nás dodnes fascinuje, a bez kterého by člověk jen stěží dokázal pochopit sebe samého, dostal na počátek Bible?

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora