Pohanství hinduismu

středa 16. březen 2016 06:55

Hinduismus je zářný příklad pohanství, uctívání falešných bohů a modloslužby, který se už v Evropě vidí málokdy. Nejvíce je hinduismus rozšířený v Indii. Jeho kořeny sahají do 3. tisíciletí před narozením Krista. Za nejstarší posvátné spisy považuje toto náboženství Védy.

Pokud bychom měli charakterizovat hinduismus, tak obsahuje nejen náboženské představy, ale také sociální a společenské normy. Součástí je myšlenka o kastovním systému (tzv. varna), který je pro rodinu i jednotlivce neměnný. Základní varny jsou: 1. bráhmani - kněží; 2. kšatrijovi - válečníci, panovníci, šlechta; 3. vaišjové - obchodníci, zemědělci a řemeslníci, střední stav; 4. šúdrové - služebníci ostatních varen. Mimo tyto kasty, jako nejnižší a nejchudší, jsou „nedotknutelní“. Právě o ty se nejčastěji starala Matka Tereza a její sestry.
Mezi základní prvky hinduismu patří představa o „převtělování“ duší. Dobré nebo naopak špatné činy vedou v příštím životě k získání lepší nebo horší karmy. Duše se může převtělit i do zvířete, odtud pramení i uctívání zvířat (posvátné krávy) nebo různé formy vegetariánství.

V hinduismu je nade vším absolutno, které nazývají „brahman“. Nebe je zaplněno množstvím bohů, za nejvyšší jsou ve Védách považováni: Indra – bůh nebe, války; Agni – bůh životní síly, ohně a oběti; Varuna, udržovatel kosmického řádu. Postupem času byla tato božstva vystřídána trojicí: Brahman – pán všech tvorů; Višnua – pán lidského osudu; Šiva – ničitel, zdroj zla i dobra. Významnou roli hrají duchovní učitelé – guru.

U nás jsou prvky hinduismu známé především ve spojení s jógou nebo transcendentální meditací. Rovněž je u nás činná sekta Hare Krišna. Pro Evropu není hinduismus, na rozdíl od islámu, společensky nebezpečný. Problémem jsou určité pohanské prvky, které čas od času někteří „osvícenci“ začnou propagovat a nalákají na ně své oběti. Člověk si obvykle po čase uvědomí, čemu naletěl. Trochu větším nebezpečím jsou mantry a jiné duchovní praktiky, neboť jakékoliv hlubší duchovní zkušenosti (osvícení) jsou spojeny s otevřením se na působení démonů a následnou posedlost.

Skrytým nebezpečím je jóga, která se tváři jako relaxační cvičení a mnohdy se dostává i do škol. Dokonce i mnozí křesťané ji začali praktikovat, v naději, že jim pomůže k lepší meditaci. Musíme si však uvědomit, že jóga je vnitřně spojená s hinduistickým učením, tedy s pohanstvím a modloslužbou. K lepší modlitbě (meditaci) nás nepřivede, ale připraví nás o pokoru před Kristem a jen umocní pýchu vlastního já.

Nejlepší prevencí před pohanstvím hinduismu je osvěta, ale ne v religionistickém stylu, který „nábožensky korektně“ (multikulturně) považuje všechna náboženství za rovnocenná, ale s upozorněním na všechno modlářství a duchovní a společenské důsledky, které jsou s hinduismem spojené.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora