Islám a „cena, kterou zaplatíš“

středa 2. březen 2016 07:39

Jsou falešné náboženské představy nevinné, nebo je s nimi spojeno ještě něco hlubšího? Právě v souvislosti s islámem bych se rád zmínil, že mnohé falešné náboženské představy jsou hříchem a přináší utrpení. Důsledky se mnohdy poznají až tehdy, když se chce člověk z nich osvobodit.

Začněme opět biblickým textem: „Když ve Filipi šel Pavel s ostatními do modlitebny, potkala je mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a stále volala: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha. Zvěstují vám cestu ke spáse." A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Když si její páni uvědomili, že tím přišli o svůj zisk, uchopili Pavla a Silase a vlekli je na náměstí před městskou správu. Také dav se obrátil proti nim a soudcové z nich dali strhat šaty a rozkázali je zbičovat.“ (Skutky apoštolů 19, 16 – 22)

Je tomu skutečně tak, pseudonáboženské praktiky někdy vedou svázanosti. Dokonce se člověk může otevřít na působené zlého ducha, který může ovládnout jeho mysl. Ne bez důvodů varuje apoštol Pavel: „To, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.“ Když má potom člověk tyto falešné představy opustit, reakcí může být agrese. V případě popírání nebo dokonce opuštění islámu je v Koránu nařizována smrt.

Pro nadpis tohoto zamyšlení jsem použil český název knihy jednoho mladého muslima, který se podivuhodnou shodou okolností setkal s křesťanem. Chtěl ho obrátit na islám, stalo se však něco opačného. Při rozhovorech s ním poznal nejen falešnost textu Koránu, ale postupně nalezl pravou víru v Ježíši Krista. Patřil však k významné šiítské rodině, ta ho nechala zavřít, byl krutě mučený a rok a půl vězněn. Když se později dostal na svobodu, nebylo konec jeho utrpení. Stále byl sledován a nakonec ho vlastní rodina pro odpad od islámu postřelila. Zachránil se, ale musel utéct do Evropy. Kniha se stala ve Francii bestselerem, její autor se musí i nadále skrývat neboť byla na něho vyhlášena fatva. Stojí za to si knihu přečíst, abychom poznali skutečnou tvář islámu.

Bohužel tento příběh není ojedinělý. Falešný duch, který drží celé národy ve svém područí, útočí na všechny, kteří se chtějí z jeho vlivu vymanit, nebo kteří v tom druhým pomáhají. Nebude tedy vůbec lehké pomoci těm, kteří do Evropy přicházejí a vyznávají islám. Cena, kterou bude muset Evropa přinést, nebude jen ekonomická. Bude znamenat útok na její křesťanské kořeny.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora