Otroctví islámu a cesta ke svobodě

středa 24. únor 2016 07:20

Až do nedávna se v naší republice zajímal o islám málokdo. V západní Evropě, vlivem přistěhovalectví, začínal být islám problémem se vznikem velkoměstských ghett, ale až současná uprchlická vlna učinila z islámu otázkou prvořadou. Je cesta uprchlíků završena tím, že opustí válkou zmítané teritorium, uprchlický tábor či zhroucenou ekonomiku, a dostanou se do Evropy? Odpověď zní v žádném případě NE!

Je naivní si myslet, že většina z těch, kteří vyznávají islám, ať už jsou to ekonomičtí migranti nebo uprchlíci, odloží na hranicích Evropy islám, kulturu, z které vyšli, a přizpůsobí se evropské kultuře, nebo dokonce přijmou křesťanství. Je však Evropa, která postupně ztrácí své křesťanské kořeny, schopna dát těmto lidem novu naději?

K ozřejmění tohoto duchovního problému si připomeňme 8. kapitolu Janova Evangelia. Tehdy se rozhoří celé drama konfliktů mezi Ježíšem a farizeji. Ježíš, který vidí do jejich srdce a zná, k čemu povede jejich smýšlení, jim říká, že nejsou vůbec svobodni, ale že jsou „otroky hříchu“. „Až vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“

Uvědomujeme si, že imigranti přicházejí se zcela jinou představou o svobodě, demokracii, kultuře, než je svoboda postavena na křesťanském základě? Pokud totiž pomineme tento duchovní rozměr a kulturu, se kterou imigranti přicházejí, dříve nebo později to uvrhne do konfliktu a nesvobody i nás samotné.

Islám znamená područí, znamená život v otroctví Mohamedova démonického zjevení. A celá arabská kultura je proniknuta duchem tohoto falešného náboženství. Poslední papežové se snažili navázat kontakt se všemi lidmi, tedy i s těmi, co nevyznávají Krista. I přes určitá vstřícná gesta napsal Jan Pavel II. ve své knize „Překročit práh naděje“, že „islám není náboženství, které by přinášelo spásu“. Benedikt XVI. v přednášce v Řezně citoval výrok císaře Manuela II. Paleologa: „Ukažte mi, co Mohammed přinesl nového, a uvidíte, že jsou to samé špatné, nelidské věci, jako příkaz šířit jeho víru mečem", což vyvolalo pobouření. Podstatou jeho přednášky však bylo ukázat cestu z konfliktu, do kterého se Evropa řítí. Naznačil, že víra nemůže být odtržena od rozumu, od pravdivého poznání. Platí-li to v křesťanství, musí si to přiznat i ti, co vyznávají islám.

Jestliže se vydáme cestou „politické korektnosti“, nabídneme příchozím jen materiální pomoc a ponecháme je v područí islámu, rozvrat demokratické společnosti a s ním i hrůzy, před kterými imigranti utíkají, přijdou i k nám. Pokud jim opravdu chceme pomoci, je třeba jim pomoci také z otroctví islámu.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora