Prokletí antikoncepce

středa 13. leden 2016 07:28

V roce 1968 vydal papež Pavel VI. encykliku Humanae Vitae (Lidský život), ve které se autoritativně vyjádřil k „sexuální revoluci“. Pro mnohé to byl šok, zejména z důvodu, že odsoudil užívání antikoncepce. Různí teologové, a už nemluvě o mediálním mainstreamu, se snaží využít každé příležitosti, aby církev za toto stanovisko odsuzovali. S odstupem času však čím dál jasněji docházíme k poznání, že to byl prorocký hlas před skrytým prokletím, kterému se lidé otevřeli. Pokusme se nahlédnout do důsledků, které hromadné užívání antikoncepce přineslo.

Antikoncepce bývá vnímána jako „prevence“ před umělými potraty. „Bude-li všeobecně dostupná antikoncepce, ženy nebudou chodit na potraty“, zněla idea. Skutečnost se však ukázala nejen složitější, ale mnohdy i opačná. Ač je u nás antikoncepce běžně dostupná, počet umělých potratů v poslední době neklesá.
Za prvé je třeba poctivě přiznat, že žádná antikoncepce není stoprocentně účinná. Překvapení z počatého dítěte je potom o to větší, a podstoupení umělého potratu se v takových situacích často zdá být jediným řešením. Dále je třeba si uvědomit, že většina ženské antikoncepce má abortivní efekt. U mnoha žen tak při jejím užívání dochází k potratům, ztrátám počatého dítěte, aniž o tom vědí.
Nemá asi smyslu příliš psát o vedlejších účincích antikoncepce na zdraví, jsou všeobecně známé, poškozují prostředí v těle ženy.
Statistiky však ukazují ještě na další závažný důsledek - mentalita užívání antikoncepce vede k promiskuitnímu jednání, se všemi zdravotními důsledky pohlavních chorob a psychickými důsledky.
Zmiňme se však také o důsledcích antikoncepčního smýšlení pro rodinu, výchovu dětí a společnost. Antikoncepce uměle odděluje milostný intimní akt od jeho plodivého aspektu. Druhá osoba se tak stává nástrojem k uspokojení vlastní rozkoše. Z lásky se vytrácí její zodpovědnost a úcta k druhému, pohlavní styk se z prostředku stmelujícího stává lživým. Není divu, že se rozpadá rodinný život, následně výchova a celá společnost. Kořenem je prokletí spojené s užíváním antikoncepce
Zvažme tedy všechny důsledky antikoncepce, abychom v plnosti poznali katastrofální důsledky tohoto „danajského“ vynálezu zkázy. Je pravda, že raději se o nich moc nepíše, antikoncepce je veliký byznys. A k tomu se nikomu nechce pro egoistické smýšlení, které antikoncepce v člověku soustavně vytváří, hledat jiné možnosti, jako jsou například metody PPR.
antikoncepcni_cesta2.jpg

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora