Imigrantské dilema

pondělí 14. září 2015 11:36

Příchod imigrantů staví Evropu před nejedno dilema. Na jedné straně jsou tady lidé v nouzi, ať už utíkající před válkou nebo hledající lepší život v Evropě. A media o tom denně přinášejí srdcervoucí příběhy. Na druhé straně tito imigranti v sobě přinášejí jiný svět, který neodloží na hranicích Evropy. Myšlení, které je mnohdy v rozporu s evropskou kulturou, zákony, a protože jsou to převážně muslimové i s vírou. Někteří se ani netají tím, že se nemíní přizpůsobit, a mezi nimi jsou i takoví, kteří dokonce přicházejí s islámským terorismem. Jak si s tím Evropa poradí? Na jedné straně chceme být milosrdní a pomáhat, a na druhé straně se bojíme, jaké důsledky to přinese.

Toto dilema mi připomíná jedno událost z života Ježíše:

Když zástup shledal, že Ježíš ani jeho učedníci tam nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Když jej na druhém břehu moře nalezli, řekli mu: „Mistře, kdy ses sem dostal?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám, hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale proto, že jste jedli chléb a nasytili jste se. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm zůstávající pro život věčný; ten vám dá Syn člověka, jemuž jeho Otec, Bůh, vtiskl svou pečeť.“ Řekli mu: „Jak máme jednat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim odpověděl: „Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal.“ (Jan 6, 24 - 29)

Máme odvahu říci imigrantům pravdu v duchu slov Ježíšových: „Přišli jste do Evropy za lepším životem, ale Bůh žádá, abyste uvěřili v toho, v kterého již dříve uvěřila Evropa: v Ježíše Krista“?

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora