Imigranti žádají o pomoc

čtvrtek 10. září 2015 10:01

V souvislosti s příchodem imigrantů a prosazovanými kvótami pro jednotlivé státy mi přichází na mysl žádost jedné ženy k Ježíšovi:

A hle, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala: „Smiluj se nade mnou, Synu Davidův! Má dcera je zle posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho: „Zbav se jí, vždyť za námi křičí!“ On odpověděl: „Jsem poslán ke ztraceným ovcím z lidu izraelského.“ Ale ona přistoupila, klaněla se mu a řekla: „Pane, pomoz mi!“ On jí odpověděl: „Nesluší se vzít chleba dětem a hodit jej psům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psi se živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů.“ Tu jí Ježíš řekl: „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“ A od té hodiny byla její dcera zdráva. (Mt 15, 22 - 28)

Nemyslím si, že Ježíš byl xenofob, když ji zpočátku nechtěl vyslyšet. Ale také si nemyslím, že se problém imigrantů vyřeší jen tím, že je přijmeme a poskytneme jim materiální pomoc. Otázka budoucnosti Evropy také zní: „Jsme schopni je přivést k víře, o které hovořil Ježíš?“ A máme jinou možnost, aby nakonec „duch islámu“ nespoutal i nás a po čase to v Evropě nevypadalo jako dnes v Sýrii?

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora