Ježíšova podobenství: O jeho odchodu

čtvrtek 25. červen 2015 14:51

Ježíš poznal, že se ho chtějí otázat, a řekl jim: „Dohadujete se mezi sebou o tom, že jsem řekl: Zanedlouho mě nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte? Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat; vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk.
I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
To vše jsem vám říkal v obrazech. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit o Otci v obrazech, ale budu jej zvěstovat přímo. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.“ Jeho učedníci mu řekli: „Nyní mluvíš přímo a bez obrazů.“  (Evangelium podle Jana 16, 19 - 29)

Ježíš řekl tato slova krátce před tím, než byl zajat a vydán na smrt. Věděl, co ho čeká, a v obrazech naznačil svým učedníkům budoucnost. Jejich strach a zmatek v srdci, když ho budou vidět zbičovaného a poníženého, přirovnal k porodním bolestem ženy - matky. Neboť žena se po porodu již netrápí bolestí, ale těší se z něčeho úžasně nového. Podobně jeho učedníci se budou nakonec radovat, když poznají moc Ježíšova vzkříšení, nový a oslavený život.

Víra (křesťanská) je dar, ale zároveň i povinnost. Dar, který pochází od Boha. To on sám dává lidem, buď skrze Ježíšova slova (Písmo), nebo i vnitřním poznáním, odhalit tajemství Boží.
Současně je to i povinnost. Ne v tom smyslu, že by víru někdo mohl někomu nutit, nebo dokonce vymáhat, ale vzhledem k dárci. Ano, každý dar můžeme odmítnout, ale některé dary se prostě neodmítají. Jestliže něco pochází od Boha, je to vždy dobré. Bůh se neodmítá.

Toto zamyšlení z cyklu „Ježíšova podobenství“ je poslední. Ne vše se mi podařilo vysvětlit, jak bych si přál. Ale spoléhám na čtenáře, že budou sami Boha prosit, a On se jim dá určitě poznat mnohem více, než v pouhých podobenstvích a jejich výkladech. „Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná“.

Zamyšlení bylo uveřejněno 24. 6. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora