Ježíšova podobenství: O kmeni a ratolestech

středa 17. červen 2015 09:37

„Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám“. (Evangelium podle Jana 15, 1 - 7)

Ježíš se připravuje na odchod, ví, že bude zatčen, zbičován a ukřižován. Ví také, že vstane z mrtvých a vyšle své učedníky do světa hlásat radostnou zvěst (evangelium). Jaký bude v budoucnu vztah mezi ním a těmi, které si vybral. Mezi tím, co říkal on, a tím, co bude hlásat církev?

Z dětských let si pamatuji, že když tatínek na zahradě prořezal a prostříhal ovocné stromy, posílal nás, děti, sesbírat ze země větvičky. Ty jsme pak spálili, nebo později "ekologicky" sešrotovali a uložili k rozložení do kompostu. Jako dítě jsem si také říkal, proč je tam nenechat, aspoň bude více ovoce. Až později jsem se naučil, že sice na takovém stromě bude více ovoce, ale jen drobné, prakticky k ničemu.

Zkušenost z dětství mi dává pochopit, toto Ježíšovo podobenství. „Prořezávat strom“ z duchovního hlediska znamená odstraňovat v životě člověka to, co je nadbytečné, co ho v jeho životě nepřibližuje k Bohu. Jestliže je náš život plný „světských zájmů“, nemůžeme proto přinést duchovní užitek. Ale duchovní užitek nemůžeme přinést ani tehdy, když náš život není spojen s Kristem a církvi. Můžeme mít geniální myšlenky, propracované metody a moderní prostředky. Nebudeme-li mít vnitřní spojení s Kristem, je to vše v podstatě k ničemu.

Co dělat, abychom „zůstávali v něm“? K tomu vede především osobní modlitba, svátosti, účast na bohoslužbách církev. Bez toho jsme jen „suché ratolesti", které budou, vyjádřeno dnešní terminologií, „ekologicky zlikvidovány“.

Zamyšlení bylo uveřejněné 17.6. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora