Ježíšova podobenství: O daních

čtvrtek 21. květen 2015 07:23

Farizeové nespustili Ježíše z očí. Poslali své lidi, kteří měli předstírat, že to myslí upřímně, aby jej přistihli při výroku, pro nějž by ho mohli vydat vladařově moci a soudu. Otázali se ho: „Mistře, víme, že správně mluvíš a učíš a nestraníš nikomu, nýbrž učíš cestě Boží podle pravdy. Je nám dovoleno dávat daň císaři, nebo ne?"
Ježíš však prohlédl jejich záludnost a řekl jim: „Ukažte mi denár! Čí má obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Řekl jim: „Odevzdejte tedy to, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“
A tak se jim nepodařilo, aby ho před lidmi přistihli v řeči; podivili se jeho odpovědi a umlkli. (Evangelium podle Lukáše 20, 20  - 26)
Dnes je otázka daní pro lidí stejně citlivá, jako tomu bylo tehdy. Kdo vyžaduje odvádění daní, zodpovědné hospodaření, byl nepopulární tehdy jako dnes.
Farizeové si chtěli posloužit touto „politickou intrikou“, aby se Ježíše zbavili. Kdyby Ježíš odpověděl, že se má daň odvádět, znemožnili by ho před lidmi, tím spíše, když by měli odvádět daň Římanům. Pokud by se postavil proti odvádění daně císaři, ještě tentýž den by to donesli Pilátovi, a byl zatčen jako buřič. Sami by si „umyli ruce“, že jsou v tom nevinně.
Ježíš nejen znal jejich intrikánské srdce, prohlédl jejich léčku, ale navíc dokázal moudře odpovědět. „Co je císařovo, císaři, co je Božího, Bohu“, vyjadřuje hlubší princip dvou sfér, které se v člověku a společnosti prolínají. Věci světské, které se týkají politiky a ekonomie, s věcmi duchovními, které se týkají víry a morálky. Křesťanství vždy, na rozdíl od jiných náboženství, např. islámu, tyto dvě sféry rozlišovalo. Toto rozlišení stojí v základě svobody člověka a jeho zodpovědnosti (povinnosti) vůči ostatní společnosti.
Jsou tedy dvě sféry, ve kterých má člověk svá práva, ale i povinnosti: vůči společnosti a vůči Bohu.

Zamyšlení bylo uveřejněno 20.5. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora