Ježíšova podobenství: O celníkovi a farizeovi

čtvrtek 14. květen 2015 08:43

O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství: „Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili; jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil: 'Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám.'

Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: 'Bože, slituj se nade mnou hříšným.'

Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu, a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lukáše 18, 9  - 14)

Další ze znamenitých Ježíšových podobenství. K jeho dokreslení je třeba vědět, že většina židů tehdy celníky pohrdala, neboť se dali do služeb Římanům a vybírali mýtné.

Duchovní podstata a morální poučení z podobenství jsou pro nás závěrečná Ježíšova slova. K odpuštění a ospravedlnění člověk nedochází na základě „výčtu“ svých předností, ale na základě uvědomění si svých hříchů a lítosti nad nimi. A to byl právě problém farizeje, neuvědomoval si své proviny a k nějaké lítosti měl daleko.

Existuje však také jedno skryté úskalí tohoto podobenství. Mnozí lidé, když se srovnají s druhými, zjišťují, že jim k dobrému a morálnímu životu mnoho schází. Tehdy se vytasí s výmluvou, že oni jsou přece ti „upřímní v srdci“ a nepotřebují se o něco snažit. K tomu ještě dodají, že ti druzí to dělají jen navenek, tedy jsou „farizeové“. A tak si zdůvodní svoji duchovní lenost. Nezapomeňme, že toto podobenství také zdůrazňuje, že k ospravedlnění nedojdeme posuzováním nebo odsouzením druhých.

Článek byl uveřejněný 13.5. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora