Ježíšova podobenství: O vdově a soudci

čtvrtek 7. květen 2015 08:10

Ježíš jim vypravoval podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: 'Zastaň se mne proti mému odpůrci.' Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: 'I když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří.'“

A Pán řekl: „Všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce! Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Evangelium od Lukáše 18, 1 - 8)

Abychom pochopili hloubku tohoto podobenství, musíme si uvědomit postavení osamělé ženy v tehdejší společnosti. Když byla vdova, nebo neměla někoho, kdo se o ní staral (například otec), prakticky neexistoval způsob, jak by se domohla k právu. Zbývalo jí jen prosit a doufat (věřit).

Podobně i my nejsme vůči Bohu v postavení, kdy bychom si mohli něco nárokovat. Neznamená to ovšem, že Bůh je k nám lhostejný. Je vševědoucí, a dopředu ví o věcech, které nás tíží, a vždy je jeho úmyslem nám pomoci.

I když je Boží pomoc nezištná (nemáme jak se mu odvděčit), Bohu záleží na tom, aby nám jeho pomoc nebyla v konečném důsledku spíše ke škodě. Jeho dobrota nás má učit víře a přivádět k pokoře. Vlastnímu osudu tedy Bůh ponechává jen ty, kteří nevěří v Krista („nalezne Syn člověka víru?“) a ty, kteří se rozhodli Boha ve své pýše popírat („nezjedná právo svým vyvoleným?“).

Připojil bych ještě vlastní zkušenost kněze. Lidé si moc neuvědomují, jak Bůh zasahuje do jejich života, a jen zřídka o tom mluví. Když však jsem se jich na to zeptal, málokdy se mi stalo, že by věřící člověk nenalezl ve svém životě podivuhodný okamžik, zázrak, za který je Bohu vděčný.

Zamyšlení nad podobenstvím bylo uveřejněno 6. 5. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora