Ježíšova podobenství: O nepoctivém nebo prozíravém správci?

čtvrtek 23. duben 2015 08:47

Byl jeden bohatý člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že špatně hospodaří s jeho majetkem. Zavolal ho a řekl mu: „Čeho ses dopustil? Slož účty ze svého správcovství, protože dále nemůžeš být správcem.“
Správce si řekl: „Co budu dělat, když mne pán zbavuje správcovství? Na práci nejsem, žebrat se stydím. Vím, co udělám, aby mne někde přijali do domu, až budu zbaven správcovství!“ Zavolal si dlužníky svého pána jednoho po druhém a řekl prvnímu: „Kolik jsi dlužen mému pánovi?“ On řekl: „Sto věder oleje.“ Řekl mu: „Tu je tvůj úpis; rychle sedni a napiš nový na padesát.“ Pak řekl druhému: „A kolik jsi dlužen ty?“ Odpověděl: „Sto měr obilí.“ Řekl mu: „Tu je tvůj úpis; napiš osmdesát.“
Pán pochválil toho nepoctivého správce, že jednal prozíravě. Vždyť synové tohoto světa jsou vůči sobě navzájem prozíravější, než synové světla. Já vám pravím: I nespravedlivým mamonem si můžete získat přátele; až majetek pomine, budete přijati do věčných příbytků. (Evangelium od Lukáše 16, 1 - 9)
Asi bychom se měli zeptat ekonomů, zda správce nazvat prozíravým nebo spíše nepoctivým. Někdo by zase mohl vidět v tomto podobenství příklad pro dnešní zadlužené a krachující Řecko, které svou situaci řeší dalšími dluhy, o kterých předem ví, že je nikdy nesplatí.
Myslím si však, že důvod, proč Ježíš řekl toto podobenství, je hlubší. Špatně hospodařící správce myslel jen na sebe. Až realita jeho selhání ho přivedla k tomu, že sice stále myslel na sebe, ale začal svoji budoucnost „kalkulovat“ ve spolupráci s druhými. Což je určitě velký posun.
Ale viděl bych tady ještě jeden aspekt varování pro křesťany. Někdy si myslíme, že musíme být super zdvořilí a super poctiví. A pak se divíme, že to tak ve světě nefunguje, jsme rozčarování a k tomu ještě za „blbečky“. Buďme realističtí, aspoň tak realističtí, jak jsou synové světa. Buďme si však vědomi, že nám nejde o to se navždy zabydlet tady, a proto vším, co máme (a co jsme občas získali i ne úplně poctivě), oslavujme Boha.

Zamyšlení nad podobenstvím bylo uveřejněno 22. 4. 2015 v Jindřichohradeckém deníku. 

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora