Ježíšova podobenství: O neplodném fíkovníku

pondělí 16. březen 2015 10:05

Tehdy přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“

Potom jim pověděl toto podobenství: „Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři: 'Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?' On mu odpověděl: 'Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit'.“ (Evangelium podle Lukáše 13,1 - 9)

Mnohdy si říkáme, že se nás pohromy nebo války, o kterých slyšíme například na Ukrajině či jinde ve světě, nedotknou. Na jedné straně bychom měli být Bohu vděčni za mír a za zemi, kde nejsou obvyklá velká zemětřesení či nějaké extrémní výkyvy počasí.

Na druhé straně nás podobenství varuje, před přílišnou sebejistotou. Nejde tak ani o to se strachovat o budoucnost, ale spíše si být vědomi omezenosti v čase lidského života. Žít život tak, aby přinášel duchovní užitek. Zvláště doba postní, kterou prožíváme, by nás měla vést k pokání, tedy přiznání si vlastní hříšnosti a uznání Boha, jako Pána nad našimi životy.

Mnozí umírají náhle, ale i když si budeme vědomi dopředu přicházejícího konce vlastního života, budeme moci v této situaci na svém životě ještě něco změnit? Velmi těžko, přísloví říká: „Kam strom roste tam i padá“. Žijme tedy tak, aby náš život „rostl“ pro nebe a nespoléhejme se na to, že v budoucnosti bude lepší příležitost pro pokání.

Zamyšlení bylo uveřejněno 11. 3. v Jindřichohradeckém deníku.

 

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora