Ježíšova podobenství: O hromadění pokladů

čtvrtek 26. únor 2015 08:01

Řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“

Pak jim pověděl toto podobenství: „Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom, a říkal si: 'Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu?' Pak si řekl: 'Tohle udělám: Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let; klidně si žij, jez, pij, buď veselé mysli.'

Ale Bůh mu řekl: 'Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvoji duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil?' Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.“ (Evangelium podle Lukáše 12,15 - 21)

Musíme správně pochopit toto podobenství. Ježíš v něm neodmítá bohatství a vlastní zabezpečení života. Varuje však před spoléháním se pouze na to pozemské bohatství a opomíjení „být bohatým“ před Bohem. Pozemské bohatství má před Bohem jen tehdy význam, pokud slouží nejen k vlastnímu sebeuspokojení, ale také projevům lásky k druhým. Vždyť obdarovat druhého je něco úžasného, způsobí to radost jak obdarovanému, tak i dárci. Vždyť to všichni známe z Vánoc. Mohu tedy mít bohatství, majetek (dary, schopnosti; týká se to i nehmotných statků), ale tento majetek musí přinášet užitek druhým. Ježíš nás učí: máš-li mnoho, užívej toho, co máš, v souladu s láskou k Bohu a bližnímu. Neboť ty sám nepatříš sobě, ale jsi vlastněn Bohem. Bez tohoto smýšlení nám ani to největší bohatství zde na zemi nijak neposlouží.

Článek byl uveřejněný 25. 2. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora