Ježíšova podobenství: O strachu

čtvrtek 19. únor 2015 08:52

„Říkám vám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte! Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.“ (Evangelium podle Lukáše 11, 4 - 9)

Strach je přirozená obranná reakce člověka, když se octne v nebezpečí. A je dobré, že se občas bojíme, neboť to nás chrání před přílišnou sebedůvěrou. Strach však může mít i stinné stránky, když pod jeho vlivem jednáme zbaběle.

Ježíš ve své řeči povzbuzuje své učedníky, že nemají mít strach z pronásledování, neboť Boží moc je daleko větší, než moc zla. V očích Božích máme nesmírnou cenu. Spočítat vlasy na hlavě je dost obtížná, ne-li lidsky nemožná, věc. A přece Bůh pro nás dělá více, než čeho všeho je schopen člověk.

Varuje však před tím, abychom z nějakého důvodu „zapřeli“ svůj vztah k Ježíši. Jak v minulosti, tak i dnes, je víra vystavena posměchu. Jak lehce se dá zbožnost vysmát a jak je takový posměch zraňující!

Dnes na náboženství se mne jedno děvčátko ptalo, zda mi nevadí, že se mi lidé smáli, když jsem šel po obci ve fialovém pluviálu a černém biretu (liturgické oblečení kněze při pohřbu). Nevděčníci, zabolelo mne to, ale pro její povzbuzení jsem dodal: „Nesmáli se mne, ale Bohu, a hlavně svým vlastním mrtvým, jejíž tělesné ostatky jsem takto s úctou doprovázel na hřbitov.“

Mnozí se boji posměchu ze strany lidí, proto raději dělají, že jsou nevěřící, nebo dokonce, aby ukázali, jak jsou „nad věci“, víru vysmívají. Ve skutečnosti tím ukazují nejen velkou hloupost a zbabělost, ale vystavují se nebezpečí, že se octnou na věčnosti bez toho, kterého vysmáli. Věčnost bez Boha znamená jediné: peklo.

Článek byl 18. 2. 2015 uveřejněný v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora