Ježíšova podobenství: O deseti družičkách

pátek 30. leden 2015 08:44

Království nebeské bude, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly lampy, ale nevzaly si s sebou olej. Rozumné si vzaly s lampami i olej v nádobkách. Když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuly. Uprostřed noci se rozlehl křik: „Ženich je tu, jděte mu naproti!“ Všechny družičky procitly a dávaly do pořádku své lampy. Tu řekly pošetilé rozumným: „Dejte nám trochu oleje, naše lampy dohasínají!“ Ale rozumné odpověděly: „Nemůžeme, nedostávalo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si!“ Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: „Pane, pane, otevři nám!“ Ale on odpověděl: „Amen, pravím vám, neznám vás.“ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.  (Evangelium podle Matouše 25, 1 - 13)

Podobenství o království se znovu vztahuje na samotného Ježíše, který je tím očekávaným „Ženichem“. Na našich svatbách má obvykle zpoždění nevěsta, v tomto podobenství se zpožďuje ženich, aby se ukázalo, které z družiček jsou rozumné a které pošetilé.

Podobenství ukazuje dvě důležité morální skutečnosti:

Pro vstup do Božího království je třeba mít hořící lampu, tedy s olejem. V Bibli je olej symbol Ducha svatého, který v nás „zapaluje“ oheň lásky k Bohu a tak uschopňuje k účasti na životě Nejsvětější Trojice. Nehoří-li v nás tato lampa a neosvětluje-li naši duši, zůstáváme ve tmě, slepí k Boží lásce.

Čas, kdy můžeme získat tento olej a světlo, není nekonečný. Je nám dán tento pozemský život, pokud ho promarníme svojí pošetilostí, není nápravy. Není žádný druhý pokus, reinkarnace, nebo „další životy“, jako v počítačových hrách.

Rozumný je tedy ten, kdo svůj život zaměří k Bohu a nenechá se zlákat pošetilostí tohoto světa.

Zamyšlení bylo uveřejněno v Jindřichohraedeckém deníku 28. 1. 2015.

 

 

 

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora