Svět dluží papeži Benediktovi omluvu

úterý 20. leden 2015 14:41

Víra, rozum a papežův prorocký pohled na konflikt kultur a náboženství.

Je to již 8 roků, co přednesl papež Benedikt XVI. známou přednášku na univerzitě v Řezně, kde se věnoval tématu vztahu víry a rozumu především s prorockým pohledem na konflikt kultur a náboženství ve světě. Připomněl tehdy slova Konstantinopolského císaře Manuela II. Paleologa: „Ukaž mi, co nového přinesl Mohamed, a nalezneš tam pouze věci špatné a nelidské, jakou je jeho příkaz šířit víru mečem.“ Ač přednáška nebyla namířena proti islámu, sklidil za to odsouzení pomalu všech médií, která se vůbec nezabývala celým textem a smyslem přednášky. Někteří se ho však také zastali, jako náš tehdejší prezident Václav Klaus.

S odstupem času se však ukazuje, že přednáška byla prorockým hlasem a varováním před problémy spoluexistence různých kultur a náboženství, a hlavně ukazovala cesty, jak do budoucna tento konflikt řešit.

Doporučuji celou přednášku k přečtení (http://radiovaticana.cz/clanek.php4?id=6581), ač může být pro lidi bez teologického a náboženského vzdělání obtížně pochopitelná.

Papež se především zabývá vztahem mezi vírou a rozumem. Zdůrazňuje, že víra je přijímána rozumem, tedy jako poznání pravdy. Rozum tak brani pred zneuzitim viry, tedy pred jejim falsovanim ci zneuzitim k nasili. V křesťanství byla hned na počátku uskutečněna syntéza mezi vírou a rozumem. Apoštol Jan použije řeckou filosofii (řecké slovo LOGOS), aby vysvětlil tajemství Boha a jeho příchodu na svět (viz Jan 1,1-4). Církev od počátku trvala na tom, že jednání v rozporu s rozumem protiřečí Boží přirozenosti.

Naopak pro islám je Bůh absolutně transcendentní, jeho vůle není nijak vázána na žádný náš rozměr, na racionálnost. V praxi to vidíme například na terorismu Boko Haram, který už ve svém názvu má odmítnutí západního vzdělání, tedy jeho racionálního charakteru. Pokud chceme diskutovat o islámu, zda terorismus je či není součástí Koránu (islámu) je třeba vycházet právě z jeho vztahu mezi vírou a rozumem. Jsou naprosto směšné výroky politiků i diskuse v mediích, které se snaží tuto problematiku zachytit, aniž by se věnovaly hlubší teologické podstatě problému. To, co čteme, jsou potom jen „žvásty“, které k ničemu nevedou, jen ještě více vše zamlžují.

Papež Benedikt však ve své přednášce poukazuje i na to, že rozum, který odvrhl víru, není schopen poznávat pravdu, tedy ani o ní skutečně diskutovat. Západní svět, ve kterém díky osvícenectví došlo k oddělení víry a rozumu, se tak ocitl v patologické situaci, rozum je zúžen do té míry, že se jej otázky náboženství a ethosu už netýkají. Odtud se odvíjí naprosto mylné pojetí svobody, zvláště dnes diskutované svobody slova. Média tak nejsou schopna vůbec intelektuálně zachytit problém soužití různých kultur s jejich náboženským rozměrem. Kritika se potom uchyluje buď k vysmívání a karikaturám, které jen zraňuji, nebo na druhé straně k divnému mediálnímu mainstreamu, který nám nasazuje „růžové brýle“, že islám a islámský terorismus nemají nic společného.

V poslední době se vyrojilo tisíce článku a komentářů na téma „jsem Charlie“, „nejsem Charlie“, povětšinou bez jakékoliv hlubší argumentace. Rozum, který je hluchý k božství a odkazuje náboženství do oblasti subkultury, je neschopný vstoupit do dialogu kultur. Media tak společnosti nenabízejí pravdivost, nejsou schopny přispět k dialogu kultur, ale spíše prezentují „politickou korektnost“, nebo „hlasitost křiku“ jedné či druhé strany. Pokud chceme hledat cestu ze „začarovaného kruhu“ nekonečných diskusí a konfliktů, přerůstajících někdy až k válkám a terorismu, vést vážnou debatu, měli bychom si pozorně přečíst a dobře pochopit slova papeže Benedikta XVI. v Řezně. Ne nadarmo ho mnozí považují za jednoho z velkých teologů a myslitelů současnosti.

Jiří Špiřík

Související články


Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora