Kdo zaútočil na svobodu a kdo ji pohřbil?

neděle 11. leden 2015 21:45

Lze chápat vystupování karikaturistů z týdeníku Charlie Hebdo a masově sdělovacích prostředků obecně jako cestu ke svobodě? Odpovídám nikoliv, současní novináři svobodu již dávno pohřbili. Svoboda obecně a tedy i svoboda slova totiž nespočívá v tom, že každý a vždy si může říkat, co se mu zachce. To, co říká, musí mít nějaký vztah k pravdě.

Nedávný teroristický útok islámských radikálů na redakci týdeníku Charlie Hebdo vyvolal rozhořčení a je chápán jako útok na svobodu slova. To je pravda a je třeba říci, že islám svobodu vůbec nechápe. Islám jako takový nikdy k svobodě vést nemůže, poněvadž vychází z dobově podmíněných a mnohdy i mylných představ Mohameda. Je to vidět výrazně na postavení ženy v islámu, nebo na vztahu k lidem jiných vyznání, který je výrazně asymetrický. V křesťanství Kristus učí milovat bližního jako sám sebe, tedy dává mezi lidmi v tomto ohledu naprosté rovnítko. Dokonce jde dále, přikazuje milovat i své nepřátele a činit jim dobře. Podle islámu mají lidé, kteří ho nevyznávají, velmi omezená práva, mají-li v praxi vůbec nějaká. Islám neznamená svobodu, ale vede k podrobení islámské ideologii.

Lze však chápat vystupování karikaturistů z týdeníku Charlie Hebdo a masově sdělovacích prostředků obecně jako cestu ke svobodě. Odpovídám nikoliv, současní novináři svobodu již dávno pohřbili. Svoboda obecně a tedy i svoboda slova totiž nespočívá v tom, že každý a vždy si může říkat, co se mu zachce. To, co říká, musí mít nějaký vztah k pravdě. Není dovoleno člověka bezdůvodně vysmívat, urážet, není možné beztrestně šířit lži a falešné představy. Jsem přesvědčen o tom, že náš prezident Zeman má v pohledu na novináře a média pravdu. Jestliže Evropa ztratila svoji kulturu, a mnozí lidé se cítí frustrovaní z Evropské unie, tak na tom mají lví podíl mainstreamové media, která manipulují s pravdou, píši tak, že to s celou pravdou o člověku nemá nic společného. Člověk má právo nejen na svobodu, ale také na pravdivou informaci, protože bez poznání pravdy, neexistuje svoboda. Poskytují ji media?

Jako učitel ve škole jsem se jednou zúčastnil školení. Inspektorka z ministerstva školství tehdy dostala dotaz od jedné učitelky, co dělat s úpadkem morálky dětí. Odpověď zněla: „Nejčtenějším deníkem u nás je Blesk, tedy manipulace a žumpa. S tím se nedá dělat nic.“ Máme tedy svobodu, ale v té svobodě se můžeme stát žumpou a pravdu úplně přestat vnímat. Když čtu naše deníky (vlastně já je už ani moc nečtu, není proč), tak tam sice nacházím spoustu informací, ale naprosto prázdných, bez jakéhokoliv vztahu k morální pravdě o člověku. Media nás odnaučily vnímat dobro a zlo, pravda je jen to, co media jako pravdu prosazují.

Někteří politologové předpovídají, že nás čeká století boje s terorismem. Asi mají pravdu, ale já se ptám, jak dlouho bude trvat, než se novináři a mainstreamová media naučí opět vnímat celou pravdu o člověku, včetně jeho vztahu k Bohu, a pravdivě o tom také psát?

Hledáme-li cestu ke svobodě, chtělo by to připomenout slova Ježíše Krista židům, kteří se chvástali, jak jsou svobodní: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými… Jste otroci hříchu, jestliže vás Syn (Kristus) osvobodí, budete skutečně svobodnými.“ (por. Bible, Janovo evangelium 8, 31 - 36)

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora