Ježíšova podobenství: O pozvání na svatbu

pátek 9. leden 2015 08:40

S královstvím Božím je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy: „Řekněte pozvaným: Hle, hostinu jsem uchystal, býčci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno; pojďte na svatbu!“ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je ztýrali a zabili je. Tu se král rozhněval, poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: „Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni; jděte tedy na rozcestí, a koho najdete, pozvěte na svatbu.“ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které nalezli, zlé i dobré; a svatební síň se naplnila stolovníky. (Evangelium podle Matouše 22, 1 - 10)
Ústřední myšlenka Ježíšových podobenství se týká království Božího. Jeho přirovnání k svatební hostině vystihuje radost, s jakou ho máme přijmout. Slyšíme však něco úplně opačného, mnozí se vymlouvají na „jiné povinnosti“, a dojde i na vyložené pronásledování jeho služebníků. Divné? A přesto prorocky realistické vzhledem k budoucnosti!
V úterý jsme slavili svátek „Zjevení Páně“, který je spojen s příchodem a klaněním tři mudrců z Východu v Betlémě narozenému Dítěti. Astronomové si lámou hlavu, co to bylo za divnou hvězdu, za znamení, za neobvyklý úkaz, pro který se rozhodli tito tři králové Kašpar, Melichar a Baltasar opustit pohodlí a vydat se na dlouho cestu. Více než tajemnou hvězdu je však důležité objevit, že tito mudrci byli ochotni přijít, obětovat své dary a s pokorou se poklonit Dítěti. Přijali Boží znamení a jejich srdce naplnila radost, když v Ježíši vytušili budoucí Boží království.
My se již nemusíme vydávat na dlouhé cesty, přesto si přiznejme, kolik důvodu se najde, abychom raději zůstali v pohodlí domova, u svých zdánlivých povinností, než abychom se zajímali o Boží království.

Zamyšlení bylo uveřejněno 7. 1. 2015 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

JiříPane levap,18:5610.1.2015 18:56:09
MilanOtče Jiří,12:519.1.2015 12:51:56
Ing. L. Balvín - SokratesJežíšek by se dnes mohl narodit jenom v Islámu, Číně - ne v EU.09:209.1.2015 9:20:03

Počet příspěvků: 6, poslední 10.1.2015 19:41:09 Zobrazuji posledních 6 příspěvků.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Pošlete mi vzkaz

Zbývá vám ještě znaků. Je zakázáno posílat reklamu a vzkazy více bloggerům najednou.