Ježíšova podobenství: O zlých vinařích

úterý 6. leden 2015 08:08

Ježíš řekl velekněžím podobenství: Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavěl strážní věž; potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal další služebníky, a to více než před tím, ale naložili s nimi právě tak.

Nakonec k nim poslal svého syna; řekl si: „Na mého syna budou mít přece ohled!“ Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: „To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a dědictví připadne nám!“ Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům?

Řekli mu: „Zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas.“ Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?“ (Evangelium podle Matouše 21, 34 - 42)

Toto podobenství řekl Ježíš v čase sběru hroznů, využil tak znovu běžnou lidskou zkušenost, aby předpověděl svoji vlastní budoucnost. Je dobré rozjímat nad tímto podobenstvím právě v čase vánočním, kdy si hlouběji uvědomujeme, že v Ježíši k nám přišel Boží Syn. Ale dobře to vystihují také slova apoštola Jana: „Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.“ Týká se to nejen tehdejší generace, ale všech lidí; v Ježíši se k nám sklání samotný Bůh, je na každém z nás, zda ho přijmeme, nebo odmítneme.

Toto podobenství je na prvním místě obviněním židovských velekněží, kteří ho ze závisti odmítali. A tato jejich závist se proměnila až ve vražednou nenávist.

Přísloví: „Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným...“ vystihuje Boží jednání a jeho moc. To co činí Bůh, se dříve nebo později stane nejdůležitějším a rozhodujícím, jako kámen, o který je opřena celá budova. A to i přes lidská selhání nebo dokonce zarytý odpor. Tato Boží moc se však prosadí nikoliv násilím, ale láskou a pokorou. Už od útlých dětských let obdivujeme Betlémské jesličky a Bůh přitom tajemně proměňuje naše srdce.

Zamyšlení uveřejněno 31. 12. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora