Ježíšova podobenství: O dvou synech

čtvrtek 18. prosinec 2014 08:00

 Ježíš se zeptal velekněží: „Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Přišel a řekl prvnímu: 'Synu, jdi dnes pracovat na vinici!' On odpověděl: 'Nechce se mi.' Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž. Ten odpověděl: 'Ano, pane.' Ale nešel. Kdo z těch dvou splnil vůli svého otce?" Odpověděli: „Ten první!“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.“ (Evangelium podle Matouše 21, 28 - 31)

Krátké, ale výstižné podobenství, které se vztahuje nejen na velekněze, ale často se dotýká každého z nás. Ústy dovedeme slíbit mnohé, když pak to máme vykonat, málo nebo dokonce nic pro to neuděláme.

Je třeba si uvědomit podstatu rozdílného chování obou synů, a ta je ve stavu jejich svědomí. Druhý syn klidně sliboval, ale když nikam nešel, svědomí ho proto nehryzalo. Naopak ten první, ač se mu zpočátku nechtělo, a dokonce to řekl nahlas, přesto nakonec šel. Proč? Nedalo mu svědomí, to ono se ozvalo a on „litoval“, a proto vykonat otcovu žádost.

Celníci a nevěstky v Ježíšově době měli citlivější svědomí, byli schopní si svoji hříšnost aspoň uvědomit. Ale farizeové, i když vnějškově vypadali jako dokonalí a dodržující přikázání, si to schopni uvědomit nebyli. Když se rozhodli jednat proti Ježíšovi, a nakonec ho ukřižovat, nebylo jim to vůbec divné, naopak, jejich zvrácené svědomí je v tom ještě utvrzovalo.

My lidé nikdy nebudeme bez hříchu, stále bude pro nás těžké plnit „vůli nebeského Otce“. Důležité je, abychom měli citlivé svědomí a dokázali špatných věcí litovat. Potom nebudeme prosazovat jen vlastní vůli, ale po příkladu prvního syna z tohoto podobenství přece jen nakonec konat vůli Boží.

Článek byl uveřejněný 17. 12. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora