Ježíšova podobenství: O dělnících na vinici

čtvrtek 11. prosinec 2014 11:27

S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o deváté hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu, a řekl jim: „Jděte i vy na mou vinici, a já vám dám, co bude spravedlivé.“ Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem třetí hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí, a řekl jim: „Co tu stojíte celý den nečinně?“ Odpověděli mu: „Nikdo nás nenajal.“ On jim řekne: „Jděte i vy na mou vinici.“

Když byl večer, řekl pán vinice svému správci: „Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, a to od posledních k prvním!“ Tak přišli ti, kteří pracovali od pěti odpoledne, a každý dostal denár. Když přišli ti první, měli za to, že dostanou víc; ale i oni dostali po denáru. Vzali ho a reptali proti hospodáři: „Tihle poslední dělali jedinou hodinu, a tys jim dal stejně jako nám, kteří jsme nesli tíhu dne a vedro!“ On však odpověděl jednomu z nich: „Příteli, nekřivdím ti! Nesmluvil jsi se mnou denár za den? Vezmi si, co ti patří, a jdi! Já chci tomu poslednímu dát jako tobě; nemohu si se svým majetkem udělat, co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?“ Tak budou poslední první a první poslední.  (Evangelium podle Matouše 20, 1 - 16)

Toto podobenství nás napomíná za lidskou vychytralost. Z nějakého důvodu si někdy myslíme, že si zasloužíme více. Domáháme se „spravedlnosti“, zapomínáme přitom, že náš pohled na to, co je spravedlivé, může znamenat nemilosrdné jednání vůči druhým. Učme se spokojit se s menší odměnou, než si myslíme, že zasloužíme. Je však důležité vědět, že ze svého mohu dát, když však vidím, že je šizen druhý, mám se ozvat. Ti dělníci, co pracovali od rána, se uměli ozvat, jen když šlo o ně samotné. Mlčeli však, když šlo o druhé. Proto budou posední, a ti, na které se zapomnělo, prvními.

Článek byl uveřejněný 10. 12. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora