Ježíšova podobenství: O tom, co člověka znesvěcuje

čtvrtek 27. listopad 2014 16:16

Tehdy přišli k Ježíšovi z Jeruzaléma farizeové a zákoníci a řekli: „Proč tvoji učedníci porušují tradici otců? Vždyť si před jídlem neomývají ruce!“ ... Ježíš svolal zástupy a řekl: „Slyšte a rozumějte: Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje.“ ... Petr mu na to řekl: „Vysvětli nám to podobenství!“ On odpověděl: „I vy jste ještě nechápaví? Nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje? Však to, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují; ale jíst neomytýma rukama člověka neznesvěcuje.“  (Evangelium podle Matouše 15, 1 - 20)

Někdy se divíme, jak se může omývání rukou a jiné „divné“ předpisy Starého zákona týkat našeho vztahu k Bohu. Nesmíme však soudit jen pohledem naší doby, neboť Starý zákon obsahoval také spoustu „praktických rad a zákazů“, které společenství Izraele chránily nejen po stránce náboženské. K takovým patřilo i omytí rukou před jídlem, což v naší společnosti patří k běžným hygienickým návykům. Nebo třeba zákaz dotýkat se mrtvoly a následně jít do společnosti. Takový člověk musel tehdy nejdřív projít „očistou“, dnes bychom řekli dezinfekcí.

Ježíšova odpověď na námitky zákoníků je však strhující, nevěnuje se „lékařským doporučením“, odsouvá do pozadí předobraz obmytí vodou, a ukazuje na duchovní podstatu. Srdce člověka je schopno stát se „zdrojem nákazy“, které kolem sebe šíří zlé věci a člověka činí „nečistým“, tedy hříšným.

Tato schopnost rozlišit mezi předobrazem a duchovní podstatou činí z Ježíše učitele plného Ducha svatého. A ani apoštolové, kteří s ním denně přebývali, ne vždy tuto podstatu pochopili. Slova „i vy jste ještě nechápaví“ nelze brát jen jako výčitku, ale spíše jako odkaz na budoucnost: „Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (Evangelium podle Jana 14, 26)

Článek byl uveřejněný 26. 11. v Jindřichohradeckém denku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora