Ježíšova podobenství: O rybářské síti

čtvrtek 20. listopad 2014 07:00

„Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné; když je plná, vytáhnou ji na břeh, sednou, a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku: vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Pochopili jste to všecko?“ Odpověděli: „Ano.“ (Evangelium podle Matouše 13, 47 - 51)

Ježíšovo nám svým podobenstvím o síti, která zahrnuje všechno, co se do ní chytí, dává na vědomí, že dopředu není nikdo z lidí vyloučen z jeho království. Pro židy byl příchod Mesiáše spojen jen s jejich „vyvoleným národem“, i přestože proroci předpovídali skrze něho univerzální spásu. A v Ježíšovi se skutečně naplnila všechna proroctví spojená s tímto národem. On sám však hovoří také o tom, že jeho učení a nakonec jeho smrt i vzkříšení přinese spásu všem lidem.

Pěkně to vyjádřil stařičký prorok Simeon, když držel v náručí malého Ježíše, kterého přinesli jeho rodiče do chrámu: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanů a k slávě tvého izraelského lidu.“ (Evangelium podle Lukáše 2, 29-32)

A tak je na každém člověku, zda svůj život spojí s pravdou a spravedlností, kterou nás učí Kristus, nebo naopak svůj život a tedy i věčnost spojí se lží. Peklo, a utrpení v něm, potom není nic jiného, než důsledek svobodného lidského rozhodnutí pro zlo.

Je však třeba připomenout, zvláště v dnešní době relativismu, že to není a nemůže být sám člověk, kdo určuje, co je dobro, a co je zlo. Máme však rozum, abychom se učili dobro od zla rozeznat, dobro činit a zlu se vyhýbat. Proto se také na konci Ježíš ptá, zda tomu učedníci rozuměli.

„Dej nám Bože rozumem poznat pravdu a dobro, které se v Tobě ukrývají, a nakloň naší vůli, abychom tě milovali a tobě sloužili.“

Článek byl uveřejněný 19. 11. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora