Ježíšova podobenství: O rozsévači

čtvrtek 16. říjen 2014 08:25

Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi. Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní; trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek, některé sto zrn, jiné šedesát a jiné třicet. Kdo má uši, slyš!“ (Evangelium podle Matouše 13, 2 - 9)

Učedníci prosili Ježíše, aby jim podobenství vysvětlil. Ježíš to neodmítnul, vysvětlil jim, že podobenství hovoří o překážkách v přijetí slov o Božím království.

Semeno, které padlo podél cesty a ptáci ho sezobali: to tehdy když člověk nechápe smysl slov a jejich drahocennost. Ježíš proto varuje: „přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce“. Myslím si, že v dnešním (dez)informačním toku, který na nás doléhá z televize, rádia, novin, internetu, atd., je právě toto nesmírně důležité. Jen zřídka se totiž v médiích setkáme s náležitým oceněním víry, a i v tom se málokdy orientujeme. Svět nám chce víru soustavně ukrást (sezobat).

Jiná padla na skalnatou půdu: „to je ten, kdo slyší slovo a hned je s radostí přijímá; ale nezakořenilo v něm a je nestálý; když přijde tíseň pro to slovo, hned odpadá.“ To je myslím obecná pravda, k úspěchu se jen zřídka dopracujeme bez trpělivosti, a to platí i v otázkách víry.

„U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí.“ Člověk si musí vybrat, nemůže sloužit Bohu a spoléhat na něho, a zároveň na něho neustále zapomínat, protože si svůj život chce zařídit po svém.

Všimněme si, že semeno (Boží slovo) je vždy schopno růst a přinášet užitek, ne všichni však ho přijímají. Avšak pokud půda (lidské srdce) je připravena přijmout Boží slovo, potom nemusíme mít obavu, ve svůj čas bude přinášet užitek.

Zamyšlení nad podobenstvím bylo uveřejněno 16. října 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora