Ježíšova podobenství: O dvou stavitelích

čtvrtek 9. říjen 2014 09:12

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nespadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký.“ Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením, neboť je učil jako ten, kdo má moc. (Evangelium podle Matouše 7, 24 - 29

Občas se stává, že lidé křesťany kritizují, protože mají dojem, že oni pořád mluví o tom Ježíši, nebo své myšlenky zdůvodňují Písmem. „Co pořád meleš o tom Ježíši, nemůžeš samostatně myslet. Ty jsi snad zaspal ve středověku“, se ozývá na jejich adresu. Po přečtení Ježíšových slov bychom přece jen měli být ve svých soudech opatrnější.

Myslím si, že bych byl špatným knězem, kdybych druhým vnucoval spíše svoje názory (sebe) namísto hlásání Ježíšova učení. Neboť pouze Ježíšova slova „mají moc“ člověka přivést ke spáse, pouze na základě jeho učení lze postavit svůj život na skále. Myslím si, že dobrý kněz je ten, kdo druhé naučí a přivede k chápání Ježíšových slov a především k životu podle nich. Proto také Ježíš říká: „Ani si nedávejte říkat 'Učiteli': váš učitel je jeden, Kristus.“

Člověk moudrý a pokorný se proto neurazí, když se mu řekne: „Víš, to už není v souladu s tím, co říká Ježíš, co učí církev.“ Je si vědom toho, že plnou pravdu a dokonalou lásku nám ukázal jedině Ježíš Kristus.

Pokud si však někdo myslí, že svůj dům (život), třeba i perfektně vypadající, může postavit na něčem jiném, než na slovech Kristových, je podle něho „blázen“. Nebude jeho život nakonec jedna veliká katastrofa? A může existovat společnost a vzájemné spolužití bez těchto duchovních principů?

Článek byl uveřejněný 8. 10. 2014 v Jindřichohadeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora