Ježíšova podobenství: O vyslyšení proseb

čtvrtek 18. září 2014 07:00

Proste, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.  Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho prosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! (Evangelium podle Matouše 7, 7 - 11)

Od malička se učíme, že když něco chceme, tak máme poprosit: „A jak se říká?“, napovídáme dětem, když se příliš vehementně něčeho dožadují.

Ježíš jde ještě dále, na potřebu poprosit nás nejen upozorňuje, ale k ní nás přímo vybízí. Jeho slova však naznačují, že ne vždy bude vyslyšeno podle našeho přání. Správné řešení naši touhy má pro nás Bůh již připravené, ale je nutno ho také hledat. Hledat znamená vydat se na cestu, něco opustit a skryté nalézt. A ne hned se tak stane, ale máme být vytrvalí a trpěliví, podobně, jak musíme mít trpělivost u domovních dvéří, než nám bude otevřeno.

Na jedno však klade důraz, na Boží dobrotu! Neboť ta je větší, než dobrota jakéhokoliv člověka. Bůh jde někdy až tak daleko, že se nechá těmi, kdo ho znají, vydírat. Vzpomeňme jen na Abraháma, jak prosil za Sodomu a Gomoru, aby je Bůh nevyhladil. Usmlouval to z 50 na 10 spravedlivých, aby kvůli nim byl milosrdný. „Nezahladím je ani kvůli těm deseti“, odpověděl Hospodin.  Měl být ještě odvážnější a prosit dále a možná by ta města dnes stála.

Nebo vzpomeňme na Mojžíše, kolikrát Izraelský národ hřešil proti Bohu, ten však pro Mojžíšovu modlitbu jim vždy znova odpustil. Potrestal je, ale neopustil je a nadále se o ně staral.

Jedno však mějme na paměti, pýcha a egoismus jsou Bohu cizí, proto spíše vyslyší prosby maličkých a za druhé, než touhy po vyvýšení a vlastním uspokojení. A také máme pamatovat na to, že na prvním místě je spása vlastní duše, a až potom máme prosit o věci pomíjející.

Článek byl uveřejněný 18. 9. v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora