Ježíšova podobenství: O posuzování druhých

pátek 12. září 2014 09:20

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.  Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: 'Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka' - a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. (Evangelium podle Matouše 7, 1 - 5)

Je pro nás naprosto přirozené, že morálně hodnotíme jednání lidí. Jako jsme uvykli ve svědomí soudit své vlastní činy, tak to děláme i s lidí okolo nás. Při tomto hodnocení však máme divný „dvojitý metr“.  Pokud hodnotíme sebe, jsme shovívaví a často zalíbení v tom co jsme udělali. Špatné věci u sebe pozorujeme jen zřídka. Zcela opačný metr však nastavíme pro druhé, jejich dobrých věci si téměř nevšimneme, zato věci, které udělali jinak, nebo jejich prohřešky, se nám jeví jako hrůzostrašné. Co více, cítíme se povoláni nejen hodnotit, ale dokonce máme množství nápadů, proč to bylo špatně a jak to napravit. Ale pokud jde o nás, jak jednat lépe, většinou nejen chybí nápady, ale i dobrá předsevzetí končí v zapomnění.

Tento „dvojí metr“ vystihuje Ježíšovo podobenství o třísce a trámu v oku. Cítíme-li se povolání poučovat a napravovat druhého, nejdříve si uvědomme, že daleko více činů pokání a nápravy musíme udělat ve svém vlastním životě.

Boží pohled na nás lidi vystihují slova „milosrdenství a odpuštění“, stejný pohled očekává Bůh od nás. To ovšem znamená změnu „smýšlení srdce“, vyměnit ty dva metry, na sebe brát ten přísnější a na bližního ten benevolentnější. Jen člověk, který se naučil spíše hledět na své vlastní hříchy, a na hříchy druhých zapomíná, nebo je aspoň omlouvá jejich jiným dobrým jednáním, takový člověk žije opravdu s velkým pokojem v srdci. Bůh sám je jeho pokojem a pro nic více se netrápí. Člověk, který si oblíbil druhé soudit a poučovat (věčný kritik), ten ve svém srdci pokoj nikdy nenalezne.

Zamyšlení bylo uveřejněno 11. 9. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora