Ježíšova podobenství: O zabezpečení života

úterý 9. září 2014 16:27

„Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.“(Evangelium podle Matouše 6, 19 - 21)

Naše srdce se rádo těší z věcí, které vlastníme nebo které jsme sami udělali. Na tom by nebylo nic špatného, zvláště pokud jsme ty věci vytvořili nebo jich dosáhli vlastní prací a úsilím. Musíme ale vědět, že tyto poklady, kterými zabezpečujeme svůj život, jsou jen dočasné. Běda nám, pokud u nich ustrneme a nepočítáme s tím, že vše na zemi je jen pomíjející, a všechno budeme muset jednou opustit.

Nadměrnou starost lidí o dočasný život dává Ježíš do protikladu k starosti Boží o obyčejné ptáky a rostliny: „Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je nebeský Otec živí... Podívejte se na polní lilie, nepracují, nepředou a přece ani Šalomoun v celé svoje nádheře nebyl oděn jako jedna z nich“.

Když už o těch šatech, tak malý příklad. Při návštěvě domu babičky často slyším její starost: „Kdybys něco potřeboval, tak na půdě jsou po tetě celé stohy oblečení...“ No nevím, jak moc musí mít žena šatů, ale moje babička vystačila s dvěma - třemi. Jedny na běžné nošení, druhé na práci a třetí do kostela. A byla šťastná a měla o mnoho starostí méně! Podobně jsou na tom řeholnice. Jeden nebo dva hábity a je po starosti. Ale uznávám, ne všechny ženy by to přijaly, chtějí se líbit. A tak mají každé ráno mnoho starostí: Které z těch mnoha šatů si dnes vezmu?

A co jsou ty „poklady v nebi“ o které máme usilovat? Jsou to věci, kterých si cení Bůh: „Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Hledejte, to je výzva i rozkaz. Máme v tom pomíjejícím světě nalézt to, co pochází od Boha a co nás k Bohu přivádí. Šťastný člověk, který v srdci zahlédne toto království a jeho bohatství. Blahoslavený člověk, který po tomto království touží a vchází do něho cestou, kterou ukázal Kristus.

Zamyšlení bylo uveřejěno 4. 9. 2014 v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora