Svatá Zdislava - patronka rodin

pondělí 16. červen 2014 13:19

Ve svém zamyšlení se vráťme o pár dní zpět, ke svaté Zdislavě, která měla svátek 30. května.

Narodila se v šlechtické rodině v Křižanově na Moravě okolo roku 1220. Jako mladičká se provdala za šlechtice Havla z Lemberka do severnách Čech, který byl ve službách krále Václava I. Spolu měli čtyři děti: Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu.

Zdislava byla velmi zbožná a oblíbila si kazatelský řád sv. Dominika. Stala se jeho terciářkou (laickou členkou řádu) a spolu s manželem založili klášter v Jablonném a v Trutnově. Kromě péče o vlastní rodinu proslula svou dobročinností a doslova mateřskou péči o pocestné, nemocné i všechny chudé v podhradí.

Zemřela v mladém věk roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí, kde také dodnes spočívají její ostatky. Úcta k sv. Zdislavě se postupně rozšířila nejen v čekých zemích, ale i na Moravu, Slovensko a do Německa. Je považována za patronku rodiny, oficiálně byla blahořečena v roce 1907 a za svatou ji prohlásil Jan Pavel II. při své návštěvě v Olomouci v roce 1995. Nad jejím hrobem nyní stojí barokní „basilika minor“ a místo je vyhledáváno poutníky, zvláště prosící za obnovu rodin.

Pokud bychom měli pojmenovat největší nedostatek naší západní kultury, tak je to právě naprosto opomíjená důležitost rodiny. Zapomínáme, že rodina - společenství muže a ženy - je místem, kde se rodí a vychovávají děti, je místem vzájemné lásky, pomoci i oběti. Stát, který nepodporuje rodinu, „podřezává větev, na které sedí“. Nejde však jen o to patřičně společensky (finančně) rodinu zabezpečit, ale dát ji hlubší duchovní a morální smysl. Demografové našemu národu „nevěští“ nic dobrého, o to více bychom měli hledat pomoc při změně smýšlení o rodině u svaté Zdislavy.

Článke byl uveřejněný 11. června v Jindřichohradeckém deníku.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora