Svatý Klement Maria Hofbauer - apoštol Vídně a Varšavy

středa 21. květen 2014 10:30

Jeho křestní jméno bylo Jan a narodil se v roce 1751 v Tasovicích u Znojma. Již jako dítě toužil po Božím povolání. Zachovala se jedna událost z jeho dětství: S maminkou na procházce potkali známé, a když se jich maminka zdvořile zeptala: „Co tady děláte?“, oni odpověděli: „Krátíme si dlouhou chvíli“. Načež se chlapeček zeptal maminky: „Mami, co to je krátit si dlouhou chvíli?“ „Víš, když lidé nemají co dělat, a čas se jim zdá dlouhý, tak si jen tak chodí, aby jim ušel čas.“ „A maminko, proč se nemodlí, když nemají co dělat?“, zněla chlapcova další otázka.

hofbauer.jpgVyučil se pekařem, ale stále cítil v duši touhu po službě Bohu, po kněžství. Proto odešel do premonstrátského kláštera v Louce u Znojma. Jan neměl dost peněz na studium (otec brzy zemřel a matka se musela starat o další děti) a šel pracovat do Vídně jako pekařský tovaryš. Ve svém hledání Boha navštěvuje i Řím, ale nakonec se stává poustevníkem v Chřibském lese. Po zrušení poustevnických řádů Josefem II. odchází do Moravských Budějovic opět dělat pekaře, ale nakonec se přece jen na něho usměje štěstí a za pomocí dobročinných lidí studuje ve Vídni teologii. Studia dokončuje v Římě, kde vstupuje do řádu Redemptoristů, je vysvěcen na kněze a poslán do Varšavy. Jejich misie byla úspěšná, založili sirotčinec, školu pro chudou mládež, a klášter redemptoristů se stal ohniskem duchovní obnovy. Zachovala se nám událost svědčící o jeho velké trpělivosti a pokoře: Jednou přišel prosit do hospody o almužnu pro své svěřence. Jeden z hostů se však na něj obořil a plivl mu do tváře. Klement si klidně utřel slinu a řekl: To bylo pro mne, teď mi, prosí, dejte něco po mé sirotky.“ Muž byl tak zahanben a spolu s ním celé osazenstvo, že dali více, než se dalo čekat.

Po obsazení Varšavy Napoleonem, byli redemptoristé po svém dvacetiletém působní vyhnání. Klement si nezoufal a odešel do Vídně a tam rozvinul svou činnost natolik, že brzy dostal čestný název „apoštol Vídně“. Ale i tam nechyběla protivenství. V tehdejší „osvícenecké“ Vídni bylo jeho katolické smýšlení pro některé nepřijatelné. Neustále ho sledovala policie a dokonce už byl vydán i rozkaz, aby buď opustil řád redemptoristů, nebo se vystěhoval do Ameriky. Nakonec zasáhla Boží prozřetelnost. Když byl císař František na návštěvě u papeže, ten se pochvalně zmínil o apoštolském zápalu Klementa. Císař se Klementa zastal, dovolil vybudovat klášter redemptoristů a svěřil jim k tomu pozemky a kostel. Klement se však toho již nedožil, záhy na to, 15. března 1820 zemřel. Svatořečen byl 20. května 1909, a tento den si připomínáme jeho památku.

Uveřejěno dne 21. května 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora