Svatý Jan Nepomucký - patron našich mostů a cest

pátek 16. květen 2014 10:47

Církev (do které patřil i král Václav IV.) se skládá z hříšníků. Najdou se v ní lidé různí, i ti, co si občas z Božích zákonů a přirozených lidských práv nic nedělají. Ale najdou se v ní vždy i světci, kteří, ač sami musí bojovat s vlastní hříšností, přece jen „tvrdohlavě“ připomínají sobě i druhým cesty Boží. Takový byl i Jan Nepomucký a právem si zaslouží, aby jeho sochy zkrášlovaly naše mosty i náměstí. Kéž by nám připomněly, že člověk, bez Božích zákonů v srdci, se stává pouhou hračkou ve větru osobních nebo politických ideologií.

nepomucky.jpgJan se narodil kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku) u Plzně. Nejdříve zastával vysoký úřad notáře v kanceláři pražského arcibiskupství, což předpokládalo znalost úředních jazyků i právních předpisů. Později byl vysvěcen na kněze a stal se farářem u sv. Havla v Praze a nakonec ho jmenoval arcibiskup Jan z Jenštejna svým generálním vikáře, tedy zástupcem a pomocníkem v řízení diecéze.

Odvěký spor mezi mocí církevní a světskou se vyostřil i v jeho době. Arcibiskup a také jeho generální vikář totiž důsledně hájili svobodu a nezávislost církve na králově zvůli. Jedním z  případů bylo i jmenováním opata kladrubského klášter, neboť král Václav IV. chtěl na toto místo dosadit svého člověka. Když předchozí opat zemřel, benediktini na nic nečekali, krále předběhli a zvolili si opata vlastního. Jan Nepomucký jim vyšel vstříc, urychleně volbu potvrdil, a tak zmařil královy plány. Králův hněv vzplanul na plno. Dal zatknout arcibiskupa i s jeho družinou. Arcibiskupovi se podařilo uprchnout a tak se králův hněv vylil na Jana, byl vyslýchán a mučen na pražském Hradě a na Staroměstské radnici. Protože byl Jan také zpovědníkem královny, chtěl na něm král navíc prozradit, z čeho se jeho manželka zpovídala. Jan nic neprozradil. Nakonec král po něm požadoval aspoň písemný slib, že bude o jeho zvůli a mučení mlčet. I to Jan odmítnul a tak byl nakonec svázán a hozen (možná již mrtev) z Karlova mostu do Vltavy. Za několik dní našli tělo rybáři a pochovali ho v dnes již zaniklém kostelíku sv. Kříže na Starém Městě.

Již arcibiskup Jan z Jenštejna nazval Jana Nepomuckého mučedníkem. Jeho úcta se v době baroka rozšířila po celých Čechách a jeho sochy se staly neodmyslitelnou součástí našich obcí a mostů. Odhaduje se, že po celé Evropě jich lze nalézt více než 30 tisíc, ale jsou, zejména díky členům jezuitského řádu, také v jižní Americe  nebo Japonsku. Svátek sv. Jana Nepomuckého slavíme 16. května.

Článek byl uveřejněný 14. 5. 2014 v Jindřichohradecké deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora