Svatý Jan Nepomucký - patron našich mostů a cest

pátek 16. květen 2014 10:47

Církev (do které patřil i král Václav IV.) se skládá z hříšníků. Najdou se v ní lidé různí, i ti, co si občas z Božích zákonů a přirozených lidských práv nic nedělají. Ale najdou se v ní vždy i světci, kteří, ač sami musí bojovat s vlastní hříšností, přece jen „tvrdohlavě“ připomínají sobě i druhým cesty Boží. Takový byl i Jan Nepomucký a právem si zaslouží, aby jeho sochy zkrášlovaly naše mosty i náměstí. Kéž by nám připomněly, že člověk, bez Božích zákonů v srdci, se stává pouhou hračkou ve větru osobních nebo politických ideologií.

nepomucky.jpgJan se narodil kolem poloviny 14. století v Pomuku (později Nepomuku) u Plzně. Nejdříve zastával vysoký úřad notáře v kanceláři pražského arcibiskupství, což předpokládalo znalost úředních jazyků i právních předpisů. Později byl vysvěcen na kněze a stal se farářem u sv. Havla v Praze a nakonec ho jmenoval arcibiskup Jan z Jenštejna svým generálním vikáře, tedy zástupcem a pomocníkem v řízení diecéze.

Odvěký spor mezi mocí církevní a světskou se vyostřil i v jeho době. Arcibiskup a také jeho generální vikář totiž důsledně hájili svobodu a nezávislost církve na králově zvůli. Jedním z  případů bylo i jmenováním opata kladrubského klášter, neboť král Václav IV. chtěl na toto místo dosadit svého člověka. Když předchozí opat zemřel, benediktini na nic nečekali, krále předběhli a zvolili si opata vlastního. Jan Nepomucký jim vyšel vstříc, urychleně volbu potvrdil, a tak zmařil královy plány. Králův hněv vzplanul na plno. Dal zatknout arcibiskupa i s jeho družinou. Arcibiskupovi se podařilo uprchnout a tak se králův hněv vylil na Jana, byl vyslýchán a mučen na pražském Hradě a na Staroměstské radnici. Protože byl Jan také zpovědníkem královny, chtěl na něm král navíc prozradit, z čeho se jeho manželka zpovídala. Jan nic neprozradil. Nakonec král po něm požadoval aspoň písemný slib, že bude o jeho zvůli a mučení mlčet. I to Jan odmítnul a tak byl nakonec svázán a hozen (možná již mrtev) z Karlova mostu do Vltavy. Za několik dní našli tělo rybáři a pochovali ho v dnes již zaniklém kostelíku sv. Kříže na Starém Městě.

Již arcibiskup Jan z Jenštejna nazval Jana Nepomuckého mučedníkem. Jeho úcta se v době baroka rozšířila po celých Čechách a jeho sochy se staly neodmyslitelnou součástí našich obcí a mostů. Odhaduje se, že po celé Evropě jich lze nalézt více než 30 tisíc, ale jsou, zejména díky členům jezuitského řádu, také v jižní Americe  nebo Japonsku. Svátek sv. Jana Nepomuckého slavíme 16. května.

Článek byl uveřejněný 14. 5. 2014 v Jindřichohradecké deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

JIříad Zuzka10:3021.5.2014 10:30:01
Jiříad Zuzak a Marek10:2821.5.2014 10:28:42
Jiříad Vašek10:2521.5.2014 10:25:35
zuzkaLegenda nebo historická skutečnost,19:2417.5.2014 19:24:13
Marek TrizuljakVašku, Váš článek16:4117.5.2014 16:41:13
Marek TrizuljakTaké v Bavorsku16:3517.5.2014 16:35:32
Jindřich BílekPět hvězd úplně stačí...16:0017.5.2014 16:00:04
Lída V.Protože nejsem věřící,21:0016.5.2014 21:00:01
Vašek VašákSnad ten link bude fungovat tady20:3316.5.2014 20:33:38
Vašek VašákPane Špiříku,20:3216.5.2014 20:32:43
Jindřich BílekSvatý na mostě...18:5716.5.2014 18:57:00

Počet příspěvků: 11, poslední 21.5.2014 10:30:01 Zobrazuji posledních 11 příspěvků.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora

tento blog
všechny blogy

Pošlete mi vzkaz

Zbývá vám ještě znaků. Je zakázáno posílat reklamu a vzkazy více bloggerům najednou.