Svatý Vojtěch - žádný prorok není vítán ve své domově

středa 23. duben 2014 09:52

Zatímco v jiných zemích Vojtěcha ctili a vítali, u nás ho čekalo jen odmítání a zrada. Svůj život zakončil mučednickou smrtí, až tehdy Češi uznali jeho velikost.

Vojtech.jpgNarodil se okolo roku 956 a pocházel z rodiny Slavníkovců. Na výchovu byl poslán do Magdeburgu, kde si ho oblíbil místní biskup Adalbert. Vojtěch si vybral kněžskou dráhu. V roce 981 přijal kněžské svěcení z rukou prvního pražského biskupa Dětmara a po jeho smrti byl zvolen jeho nástupcem.

Duchovní stav Čech byl tehdy žalostný. Vojtěch, inspirován clunskou benediktinskou reformou, důsledně prosazoval křesťanské zásady a odstraňoval různé dobové zlořády. Odpor duchovenstva i lidu ho však natolik znechutil, že odešel se svým bratrem Radimem do Říma a požádal papeže o uvolnění z úřadu. Papež mu vyhověl, oba bratři vstoupili do benediktinského kláštera v Římském Aventinu; pražský biskupský stolec zůstal prázdný.

Po čase kníže Boleslav vypravil do Říma poselství s prosbou o návrat biskupa, které tlumočilo slib Čechů, že se polepší. Vojtěch, ač nerad opouštěl klášter, se rozhodl pro návrat. Šel boso a v kajícím rouchu. Praha ho tentokrát nadšeně vítala. Tehdy také založil první mužský klášter v Čechách v Břevnově a povolal do něj známý řád benediktinů. Brzy však opět čelil vzpouře proti autoritě církve, a odešel znovu do Říma. Krátce na to došlo i ke konfliktu mezi rody Slavníkovců a Přemyslovců, kteří využili příležitosti, vtrhli na hrad Libici a všechny, včetně žen a dětí, vyvraždili.

Vojtěch se už po těchto událostech do Prahy nevrátil. V roce 996 odešel hlásat evangelium pohanským Prusům. Jeho misionářská činnost skončila na samém počátku, neboť již 23. dubna 997 zemřel mučednickou smrtí. Podle legendy byl umlácen pádlem a ubodán oštěpy. Polský kníže měl k Vojtěchovi takovou úctu, že vykoupil jeho tělo stejnou váhou zlata! Byl pochován v Hnězdně a stal se brzy patronem Polska. V roce 1039 kníže Břetislav při vojenské výpravě obsadil Hnězdno, Vojtěchovy ostatky uloupil a odvezl do Prahy. Sv. Vojtěch se spolu se sv. Václavem stali patrony české země.

Na životě sv. Vojtěcha se zrcadlí vzpurná povaha Čechů vůči Bohu a církvi. Myslí si svoje a jdou cestu bezbožnosti, aby přece jen zjistili, že bez Boha je hůř a nelze žít.

Článek byl uveřejněný 23. 4. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuhna

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora