Svatý Petr Damiani - neúnavný bojovník za očistu církve

pátek 21. únor 2014 09:17

Ač je církev svatá, mohu být její členové svým hříšným životem a neochotou k pokání pohoršením. Nalézt cestu k nápravě není však vždy jednoduché. Jedním z horlivých mužů, který ji ukázal, byl i Petr Damiáni.

Damiani.jpgNarodil se kolem roku 1007 v Raveně a neměl příliš šťastné dětství, brzy mu totiž zemřel otec. Pomohl mu však starší bratr, který se postaral o jeho prvotřídní vzdělání a tak se stal advokátem. K změně jeho života přispěla divná náhoda, když jednomu žebrákovi odmítl dát almužnu, poznal svoji vlastní ubohost. Tehdy mu bylo okolo 30 let a rozhodl se stát knězem, služebníkem církve.

Vstoupil do benediktinského kláštera založeného svatým Romualdem, jehož členové žili přísným poustevnickým životem, a v roce 1043 byl zvolen převorem (představeným). Na jednu stranu byl laskavý, s velkým porozuměním pro chudé a opuštěné, na druhou stranu energický a přísný s organizátorskými schopnostmi. Velký důraz kladl na nezastupitelnost knih pro vyvážený intelektuální rozvoj.

Řeholníci tehdy pociťovali potřebu po obnově, zato světští kněží se spíše oddávali pohodlnému životu. Už tehdy ostře vystupoval proti tehdejším zlořádům: zneužívání postavení v hierarchii církvek simonii (prodávání církevních úřadů) a proti pokleslé kázni kleriků. V roce 1057, ač nerad, přijal od papeže Štěpána IX. kardinálskou a biskupskou hodnost. Jako papežského legáta ho papež využíval k obnově církevních řádů nebo usmíření mezi znepřátelenými stranami: tvrdě odporoval falešným papežům Benediktovi a Honoriovi; odradil Jindřicha IV. krále německého od hříšného rozvodu s manželkou; obyvatele Ravenny přivedl zpět k poslušnosti papeži.

Nakonec se vzdal kardinálské a biskupské důstojnosti, ale nic neupustil od původní pilné pomoci bližním. Šířil páteční půst k poctě svatému kříži Ježíše Krista, modlitby v průběhu dne k Panně Marii a její sobotní úctu. Oslaven svatostí, vzdělaností, zázraky a skvělými skutky, zemřel na cestě z Ravenny ve Faenze 22. února roku 1072. Jeho tělesné ostatky jsou velmi uctívány a jsou proslulé mnoha zázraky.

Svět a spravedlivý společenský řád se neobejde bez pokání jednotlivých členů. Marné je naříkat nad neschopností vlády, okrádání nebo nespravedlivém vlastnění majetků, pokud společnost i jednotlivci nejsou ochotní k obrácení a pokání. V církvi se vždy našli lidé, kteří navzdory vlastní hříšnosti, navzdory pohrdání od lidí dalekých od víry, i všemožným politickým intrikám, hlásali skromnost a pokání. A dokázali být světlem nejen pro církev, ale nakonec i pro celou společnost. Byli to právě tito odvážní a neúnavní řeholníci a jiní svatí, kteří položili základy pro budoucnost křesťanské Evropy, založené na vzdělanosti, právu, základních lidských právech nebo starostlivosti o chudé a nemocné. Ne vše zorganizovali a vynalezli sami, přesto stojí u duchovních základů téměř všeho, čím se současná Evropa pyšní. Jedním z takových velkých mužů byl i svatý Petr Damiáni, největší spisovatel 11. století, bojovník za očistu církve i společnosti. Ač v dalších stoletích se na něj pozapomnělo, 17. a 18. století opět vyneslo jeho dílo do popředí, a v roce 1832 prohlásil papež Lev XII. tohoto velkého teologa učitelem církve; jeho svátek slavíme 21. února.

Článek byl uveřejněný 19.2. v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora