Panny Marie Lurdské, světový den nemocných

středa 12. únor 2014 10:59

11. února si připomínáme 156. výročí prvního zjevení Panna Maria v Lurdech sv. Bernadetě. Zároveň se tento den a toto místo staly symbolem Světového dne nemocných. Co tyto dvě skutečnosti spojuje a jak k tomu došlo?

Lurdy.jpgV roce 1858 se Panna Maria celkem 18 krát zjevila prosté dívce Bernadetě. Při jednom ze zjevení ji pověděla o nutnosti pokání. (Pokání znamená zamyslet se nad sebou, přiznat své špatné skutky, litovat jich a snažit se je nějak odčinit a napříště se jich vyvarovat.) Po té Panna Maria Bernadetu vyzvala, aby se napila z pramene v koutku jeskyně. V jeskyni pramen nebyl, jen nedaleko tekla řeka, proto Bernadeta zpočátku tato slova pochopila tak, že se má jít napít k řece. Panna Maria ji však zadržela, a tak dívenka v bezmezné důvěře začala holýma rukama v koutku jeskyně hrabat v zemi, když pojednou v tomto místě vytryskl pramen, který postupem času dosáhl obrovské intenzity.

Nový pramen se v podstatě svým chemickým složením nelišil od běžné vody. Brzy na to však při obmytí nebo koupelí v této vodě nastala četná fyzická a duchovní uzdravení. Lurdy se tak staly světoznámé pro zjevení Matky Boží a postupem času i jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst v Evropě. Zázračná uzdravení, která se tam udála, zase vzbudila naději u nemocných. Ročně tam dnes přijíždějí desetitisíce nemocných, kterým lékaři nedávají již velkou naději, hledají ji proto u Boha a Matky Boží.

Nemoc a utrpení jsou neoddělitelnou součástí lidského života. Je to následek hříchu a pádu člověka. Ježíš Kristus svým příchodem na svět nejen sám přijal utrpení a smrt, ale také ukázal svoji moc nad tímto „prokletím“, odpouštěl hříchy, uzdravoval lidské srdce, ale také pozvedal nemocné a vracel jim zdraví. I když utrpení a nemoc i nadále zůstávají přítomny v lidském životě, Kristus jim dal nový rozměr. Nemoc a smrt již nemají poslední slovo. Přivádějí pouze člověka k pokání, učí ho pravé lásce, oproštěné od sebelásky a soustředění na sebe. Smrt už není koncem všech nadějí, ale pro ty, kdo věří, jen koncem pozemského putování člověka a začátkem nového života s Kristem v nebi.

Matka Boží nám skrze svatou Bernadetu připomněla nutnost pokání. Lurdy jsou však i místem velké útěchy pro nemocné. K zázračnému uzdravení sice dochází jen výjimečně, přesto pro nemocné návštěva Lurd často přináší změnu jejich vnitřního postoje. Nemoc již není jen nesnesitelné utrpení, ale stává se pobídkou k nasměrování života ke Kristu a sjednocení s ním při nesení kříže.

Světový den nemocných tak každého učí hledat v „kříži“ novou naději, učí nás pravdě o člověku, blíženecké lásce, povinnosti rezignovat na své vlastní pohodlí a jít na pomoc těm, kteří ji potřebují více než my sami. A ačkoliv s pokrokem vědy jsme se naučili lépe diagnostikovat nemoci a využívat mnoho léčebných prostředků, nemoc i smrt nadále zůstávají „majáky“, přivádějící člověka do přístavu pokory před Bohem. Lurdy se tak staly „odpovědí nebe“ na osvícenectví a uvolněnou morálku liberalismu, kteří se ve své pýše domnívali, že člověk již nepotřebuje Boha, a že samotný pokrok vyřeší otázku jeho tělesné chatrnosti.

Papež František, zakončil své poselství k letošnímu Světovému dni nemocných těmito slovy: „Svěřuji tento den přímluvě Panny Marie, aby pomáhala nemocným lidem prožívat jejich utrpení ve společenství s Ježíšem Kristem a podporovala ty, kdo se o ně starají.“

Článek uveřejněn 12. 2. 2014 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Zuzana Čuchna.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora