Svatý František Saleský - patron novinářů a spisovatelů

pátek 24. leden 2014 09:45

Jeho dílo Filotea se stalo učebnicí „askeze s lidskou tváří“.  Sám musel ve svém životě často bojovat a jeho srdce bylo nejednou zraněné, přesto zůstalo čestné a velkorysé.

FrantisekSalesky.jpgNarodil se roku 1567 na hradě Sales v šlechtické rodině. Byl velmi nadaný a tak mu otec zajistil nejlepší školy v La Roche, Annensy, Paříži. František získal doktorát práv a si s ním otec dělal velké plány, měl obnovit majetek a lesk rodiny, dokonce mu našel mladičkou nevěstu ze šlechtického rodu. Jenže František nosil ve svém srdci ještě jinou touhu: „být pro církev“ a sloužit ji pro spásu nesmrtelných duší. Podařilo se mu odolat všem nátlakům i lákavým nabídkám a po velkém boji se rozhodl stát se knězem.

Jeho pověst laskavého, prostého a vyrovnaného kněze se rychle šířila po okolí, ale také jeho odvaha postavit se misijně proti kalvínskému protestantismu. Papež ho brzy jmenoval biskupem ženevským, což přijal až po velkém naléhání. Jako biskup si dokázal získat srdce lidí ještě více.

Osudové se stalo jeho setkání s baronkou Janou de Chantal, vdovou a vyjímečnou ženou. Pod jeho vedením, když zajistila své děti, přijala řeholní roucho a založila řád Navštívení Panny Marie, který se za jejího života rozrostl na 87 klášterů. Dochovaly se nám jejich dopisy poskytující duchovní vedení, plné velkého přátelství, zaměřeného na Ježíše.

Dalším velikým dílem Františka Saleského se stala kniha „Filotea“, neboli „Uvedení do zbožného života.“ V ní ukazuje asketickou cestu ne jako něco smutného, ale bytostně patřicího k pravé radosti života. Křesťanský život chápe ne jako něco navíc dodaného k životu, ale jako jeho pravou součást, vedoucí k spojení s Bohem. Uveďme si aspoň jeden inspirující úryvek z tohoto pokladu:

„Jinak má pěstovat zbožnost šlechtic než řemeslník, jinak sluha než kníže, jinak vdova, neprovdaná dívka nebo žena, žijící v manželství. A nejen to; je třeba i vykonávání zbožnosti přizpůsobit schopnostem, činnosti a úkolům každého zvlášť. Řekni mi, Filoteo, bylo by vhodné, aby biskup vyhledával samotu jako kartuziáni? A manželé aby se nestarali o majetek o nic víc než kapucíni; řemeslník aby zůstával celé dny v kostele jako řeholník, a naopak řeholník byl stále zaneprázdněn všemožnými věcmi ve prospěch bližního jako biskup? Nebyla by taková zbožnost směšná, vyšinutá a nesnesitelná?

Pravá zbožnost, Filoteo, je upřímná, nic neničí, naopak zdokonaluje a dovršuje všechno; a jestliže někdy odporuje a brání nějakému řádnému povolání a stavu, je to nepochybně zbožnost falešná... Ale je omylem a přímo bludem chtít zbožný život vyloučit z družiny vojáků, z dílny řemeslníků, ze dvora knížat, z domácnosti manželů. Je pravda Filoteo, že v těchto povoláních nelze pěstovat zbožnost čistě kontemplativní, mnišskou a řeholní; ale kromě těchto tří druhů zbožnosti je ještě mnoho jiných, vhodných zdokonalovat ty, kdo žijí ve stavech světských. Ať jsme tedy kdekoli, můžeme a máme usilovat o dokonalý život.“

František Saleský umírá ve svých 55 letech, svatořečen byl v roce 1665, roku 1877 prohlášen za „učitele církve“ a papež Pius XI ho v roce 1923 prohlásil za patrona novinářů a katolických spisovatelů. Svátek má 24. ledna.

Článek byl uveřejněný v Jindřichohradeckém deníku 22. ledna 2014, ilustrovala Petra Šulcová.

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora