Svatý Jan od kříže - mystik a učitel církve

pondělí 16. prosinec 2013 18:10

Tento kněz z řádu karmelitánů,  jehož svátek si připomínáme 14. prosince, je považován za jednoho z nejdůležitějších učitelů mystické teologie a modlitby. Jeho díla popisující cestu spojení duše s Kristem se řadí k nejlepší španělské poezii.

JanOdKrize.jpgJan od Kříže neměl příliš šťastné dětství, jeho otec pocházel ze šlechtického rodu, ale protože si vzal za ženu jen měšťanku, byl vyděděn.  Jan se jim narodil v roce 1542, a když vyrostl, stal se ošetřovatelem nemocných. Byl velmi oblíben pro svou lásku a pečlivost. Jeho schopnosti mu otevřely cestu ke studiu a později vstoupil ke karmelitánům. Když byl vysvěcen na kněze, stalo se osudovým jeho setkání se svatou Terezii z Avily, která ho nadchla pro hlubší duchovní život a reformu řádu. Sama mu ušila prostý hábit z hrubé vlny a pomohla při organizaci kláštera. A tím začíná příběh „bosých karmelitánů“, cesta hluboké modlitby a obnovy řádového života.

Jejich nadšení se nelíbilo jiným spolubratrům, tichý a pokorný Jan byl nařčen z „rebelství“ a uvězněn v klášteře v Toledu. Dostával jen chléb a vodu, a byl také jinak týrán. V tomto vězení, ve strašlivé „temné noci“ se však zrodily jeho nejkrásnější díla, milostné básně, které byly kdy ve španělském jazyce napsány. Jeho díla „Výstup na horu Karmel“, „Duchovní píseň“, „Temná noc“ a nakonec „Plamen lásky“ vyjadřuji výkřik duše k Bohu, cestu prosté víry k němu. Jedné mnišce, která se ho chtěla zastat u představených, napsal: „Nemyslete na nic jiného než na to, že všechno je Bohem stanoveno. Ale kde není láska, vložte lásku a sklidíte lásku.“ Po devíti měsících se mu podařilo z vězení utéct, působil potom jako zpovědník mníšek (na žádost sv. Terezie z Avily) a později jako reformovaných karmelitánských klášterů.

Ve svých devětatřiceti letech vážně onemocněl a umírá v roce 1591, roku 1726 je prohlášen za svatého a roku 1926 obdržel titul „učitele církve“.

Ne všichni byli schopni pochopit jeho neuvěřitelnou jemnost a zároveň neústupnost, když jde o práva Boha, o úctu mu náleží. Až dodnes nás učí, že máme jako lidé nejen práva, ale i povinnosti k Bohu.

Svatý Jan od Kříže také zdůrazňuje, že neexistují pravdivé duchovní zážitky bez spojení s Kristem, bez toho, aby měly oporu v Písmu svatém. Světcovy spisy však nejsou jen teoretické poučky, vycházejí z jeho vlastních hlubokých zkušeností. Spolu se svatou Terezií popsali mystické zkušenosti vnitřního nazírání Boha. Jejich život nám ukazuje nesmírný poklad modlitby, v níž se může Bůh darovat člověku bezprostředněji, než skrze stvořený svět. Ten sice na Boha ukazuje, ale samotného Boha nám dát nemůže.

Článek byl uveřejněn 11. 12. 2013 v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Petra Šulcová

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora