Oblíbený světec svatý Mikuláš

pátek 6. prosinec 2013 20:32

Mikuláš patří mezi nejoblíbenější světce, neboť je s ním spojena „nadílka“ pro děti. A ač se z této postavy dnes stala po celém světě spíše komerční figurka, skutečný Mikuláš žil na přelomu 3. a 4. století v Myře, kdysi řeckém městě, dnes ležícím v Turecku.

Mikulas.jpgNarodil se roku 260 v Patrasu v Malé Asii v zámožné rodině. Když dospěl, stal se okolo roku 300 biskupem v Myře. Za Diokleciánova pronásledování byl uvězněn a poslán do vyhnanství. Zemřel 6. prosince mezi roky 245 a 351.

S jeho životem je spojeno několik legend o jeho pomoci a dobrotivosti. Za císaře Konstantina zachránil tři neprávem obviněné vojáky před popravou, vzkřísil chlapce, kterého zabil lakomý řezník, pomáhal sirotkům a vdovám, v době hladomoru se postaral o obilí a chléb.

Legenda také podává podrobnosti o jeho účasti na nicejském koncilu, který odmítl herezi Ariovu a potvrdil učení o Kristově Božství. Tehdy měl Mikuláš zmíněnému Ariovi uštědřit políček za popírání křesťanské víry.

Snad nejcharakterističtější událost spojená s Mikulášem je však spojena s jeho mladším věkem. Jako syn zámožných rodičů se dozvěděl, že opodál žije zchudlý člověk se třemi dospívajícími dcerami. To, co Mikuláše nejvíce otřáslo, bylo zoufalé rozhodnutí otce poslat dcery na prostituci, aby vyřešil svou finanční tíseň. Mikuláš tomuto chtěl zabránit a tak tajně v noci zanechal v okně měšec s penězi pro nejstarší dceru, aby se mohla řádně vdát. Dovedeme si asi představit překvapení otce a velkou radost dcery, když ráno nalezli tento dar.

Za nějaký čas Mikuláš toto obdarování zopakoval a otec mohl provdat i druhou dceru. Předsevzal si však, že v budoucnu bude bdít, aby dobrodince odhalil a poděkoval mu. Tak se i stalo. Když Mikuláš nesl váček s penězi pro třetí dceru, otec uslyšel cinkot dukátu a po krátkém pronásledování Mikuláše doběhl. A ačkoliv ho Mikuláš prosil, aby jeho čin zůstal v utajení, jeho velkorysost se utajit nemohla.

Čin sv. Mikuláše se stal nejen „ikonou“ pro činy lásky a pravou identitu světce ve východní Církvi, ale i symbolem nezištného obdarování po celém světě. Bohužel dnes se z této již legendární postavy stala směšná reklamní postavička v rukou obchodníků.

Ostatky sv. Mikuláše byly roku 1087 zachráněny námořníky před muslimy a převezeny do Bari, kde odpočívají dodnes. Město Bari s chrámem sv. Mikuláše se tak stalo místem známých poutí, které se na památku přenesení ostatků slaví 9. května.

Svatému Mikuláši je zasvěcena také katedrála, tedy biskupský chrám v Českých Budějovicích, a tak svatý Mikuláš je hlavním patronem českobudějovické diecéze.

U nás se slaví jeho svátek 6. prosince a je spojen s obdarováním dětí, tzv. mikulášskou nadílkou. Snažme se, aby toto obdarování bylo co nejdále od směšné komerce, které s opravdovou skromností sv. Mikuláše nemají nic společného. Rovněž doprovázení Mikuláše čerty a jejich strašení není na místě. Může být sice zábavné, ale překresluje duchovní podstatu svátku.

Připravil P. Jiří Špiřík

Článek uveřejněn v Jindřichohradeckém deníku, ilustrovala Petra Šulcová

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Jiří Špiřík

Píši o křesťanské víře, etice, vztahu mezi vírou a vědou. Občas přidám i něco duchovního.

Jsem knězem Katolické církve

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora